Aandachtspunt aanleveren Booronderzoek

Meestal bestaat een booronderzoek uit 4 deelonderzoeken:

  • Boormonsterbeschrijving (bestaande uit 1 tot 3 boorprofielen)
  • Boormonsteranalyses (bestaande uit 1 of meer bepalingen)
  • Boormonsterfotografie (momenteel buiten scope van de BRO)
  • Boorgatlogging (momenteel buiten scope van de BRO)

Het is mogelijk om de deelonderzoeken afzonderlijk aan te leveren. Elk deelonderzoek moet dan in 1 keer compleet worden aangeleverd. Dus bijvoorbeeld bij het aanleveren van de boormonsteranalyse moet men alle bepalingen op de verschillende dieptes als 1 geheel aanleveren.

Alle deelonderzoeken van 1 booronderzoek horen uiteraard bij elkaar en vallen dus onder 1 BRO-ID. Lever je per deelonderzoek de gegevens van een booronderzoek aan, dan krijg je bij de levering van het eerste onderdeel het BRO-ID retour. Dit BRO-ID moet je dus gebruiken bij de vervolglevering van de andere deelonderzoeken.