Toegepast Geologisch Booronderzoek voorlopig niet de BRO

Gepubliceerd 6 april 2021

Het registratieobject Toegepast Geologisch Booronderzoek (BHR-AG) komt vooralsnog niet in de BRO. Dit registratieobject stond gepland in Tranche 4 (2022). Mede naar aanleiding van contacten met het werkveld bleek het op dit moment niet verantwoord om het registratieobject nu al in de BRO op te nemen.

Belangrijkste reden om BHR-AG nu uit scope te halen, is dat de bijbehorende standaarden voor dit onderdeel (NEN-EN-ISO 14688-1 / NEN8990 en NEN6693) nog niet stabiel zijn. De verwachting is dat dit zou leiden tot een lastenverzwaring bij bronhouders omdat de definitieve versies van deze standaarden niet eerder dan 2022 beschikbaar zullen zijn en er bovendien veel werkvelden geraakt worden door dit registratieobject.  Daarom is besloten om BHR-AG uit de scope van tranche 4 te halen en later, in de beheerfase van de BRO, op te pakken.

Afstemming

Om een verantwoorde opname van het registratieobject in de BRO voor te bereiden wordt de komende periode overleg gevoerd tussen de NEN-commissies 'Geotechniek' en  'Onderzoeksstrategie en Veldwerk' om normen op elkaar af te stemmen. Vanuit de normcommissies wordt overleg gevoerd met dataleveranciers (boorbedrijven) op het gebied van WKO (koude- en warmteopslag), drinkwaterputten en bemalingen om de aansluiting met de verschillende normen in die branches te borgen.