BRO nieuwsbrief mei

In deze nieuwsbrief onder meer:

  • Eerste leveringen grondwaterstanden!
  • Impactanalyse bodemenergiesystemen en PFAS in de BRO
  • Proces voor functionele wijzigingen in de BRO komt op stoom
  • Interessante webinars: BRO'tje en Geo-inspiratiedag
  • BRO in vakbladen

Eerste leveringen grondwaterstanden!

De eerste leveringen van de nieuwe registratieobjecten voor grondwatermonitoring zijn een feit. Een aantal gemeenten en waterschappen levert nu hun grondwatermeetnetten en grondwaterstandonderzoeken aan de BRO - met behulp van hun adviseurs en softwareleveranciers. De gemeente Assen en advies- en ingenieursbureau TAUW waren de eerste pioniers. Snel gevolgd door waterschap De Dommel in samenwerking met Avallo advies en Veldapps.

Impactanalyse Bodemenergiesystemen en PFAS in de BRO

De VNG heeft onderzocht wat bij gemeenten de impact is van het opnemen van gegevens over bodemenergiesystemen (BES) en PFAS in de BRO. De VNG onderschrijft de meerwaarde van deze gegevens in de BRO. Uit de analyse blijkt wel duidelijk dat de impact van het opnemen van zowel BES als PFAS sterk afhangt van de reikwijdte van de leverplicht en de gekozen oplossingsrichting: levert de gemeente alleen gegevens aan waarvoor zij zelf opdracht heeft gegeven, of moeten ook de gegevens van derden ingevoerd worden?

Proces voor functionele wijzigingen BRO komt op stoom

Sinds oktober 2020 kunnen gebruikers van de BRO functionele wijzigingsverzoeken indienen bij de Servicedesk. Inmiddels staat de teller op 70 binnengekomen verzoeken. Daarvan zijn er 28 gehonoreerd en worden op volgorde van prioriteit in de planning opgenomen. In de ketendemo op 3 juni gaan we met u als BRO-gebruiker in gesprek over het prioriteren van de wijzigingsverzoeken. Om u daarbij actief te betrekken vragen we in de sessie input op enkele wijzigingsverzoeken die in onze werkvoorraad staan.

Podcast Onderaards

De collega's van Rijkswaterstaat maken een reeks van drie podcasts onder de naam 'Onderaards'. In deze reeks neemt theatermaakster Thabi Mooi de luisteraar mee op reis door het onderaardse om te ervaren hoe de mens gevormd wordt door de bodem én andersom. De eerste podcast 'Scheuren' staat nu online.

BRO in vakbladen

We publiceren vanuit het programma BRO ook regelmatig artikelen in vakbladen. Dit doen we om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van de betekenis van ondergrondgegevens voor beleid en projecten. Lees onze publicaties in De Waterspiegel en Stadswerk.

BRO'tje 24 juni: Rondleiding Wereldbodemmuseum

In dit BRO'tje geeft Stephan Mantel u een online rondleiding door het Wereldbodemmuseum. Het museum heeft een unieke collectie van zo’n 1200 bodemprofielen uit 80 landen. Aan de hand van deze (3D-)profielen laat Stephan de grote diversiteit aan bodems en hun eigenschappen zien. Veel van deze bodems hebben unieke verhalen die verband houden met bredere thema’s als klimaatverandering en voedselzekerheid.

Tweede Geo-inspiratiedag over de fundamenten van data

Hoe zijn de geo-registraties opgebouwd? Tot welke aandachtspunten leidt dat als je ze gaat gebruiken? En hoe zit het met data die door burgers is ingewonnen? Wat zijn fundamentele waarden voor data en welke afspraken zijn daarvoor in de maak? Deze vragen en meer beantwoorden we op de Geo-inspiratiedag op 29 juni 2021.

Handige tijdlijnweergave voor grondwatermonitoringputten

De BRO werkt aan visualisatieservices die het inrichten van grondwatermonitoringputten zichtbaar maken en ook de veranderingen daarin. Deze services zijn als nieuwe functionaliteit (in bèta) beschikbaar in het Bronhouderportaal. Het BRO-team Landelijke Voorziening heeft deze visualisatieservice als bètaversie ook voor softwareleveranciers beschikbaar gesteld, zodat ze op basis van uw feedback verbeterd kunnen worden. Datzelfde geldt ook voor de correctievergelijkingsservice.

Publieke consultatie Grondwaterproductiedossier

Op maandag 26 april is de publieke consultatie voor het registratieobject Grondwaterproductiedossier (GPD) gestart. De consultatie van de catalogus loopt tot en met 7 juni. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal.

BRO website - Pagina's uitgelicht

We werken iedere dag aan de website om alle informatie actueel te houden en om de informatie zoveel mogelijk aan te laten sluiten op uw behoeften. Hieronder een aantal pagina's die we graag uitlichten.

  • BROadcasts is een nieuwe rubriek waarin we programma's en podcasts verzamelen die gaan over bodem en ondergrond.
  • De medewerkers van de BRO servicedesk beantwoorden elke dag veel vragen. De meestgestelde vragen nemen we iedere maand op in de FAQ-pagina's op onze website. Neem eens een kijkje!

Veelgestelde vragen aan de BRO

1. Ik heb nog niet al mijn DINO-putten in de BRO staan. Wat moet ik doen?

Vraag bij de BRO Servicedesk een overzicht aan van de grondwatermonitoringputten in DINO die van uw organisatie zouden kunnen zijn. U kunt in dat overzicht aangeven van welke putten uw organisatie bronhouder is. Vervolgens kijkt TNO of die putten voldoende informatie bevatten voor de BRO. In sommige gevallen moet u nog informatie aanvullen, zoals bijvoorbeeld de bovenkant en onderkant van het filter. Daarna kan TNO de putten voor u klaarzetten in het Bronhouderportaal.

2. Hoe kan ik grondwatermonitoringgegevens koppelen zodat het 1 meetreeks wordt, bijvoorbeeld bij een bijgeplaatste buis of een verplaatste put?

Allereerst kent de BRO het principe 'bijgeplaatst buis' niet. In de BRO is er in dat geval sprake van een nieuwe grondwatermonitoringput (GMW). Bij het aanleveren van die nieuwe put aan de BRO krijgt deze een eigen BRO-ID. Als u een historische en een nieuwe grondwaterstandsreeks van deze 2 filters in 2 afzonderlijke GMW’s wilt combineren, dan zijn daarvoor deze mogelijkheden: u kunt de filters van de 2 GMW’s opnemen als 1 meetpunt in een grondwatermonitoringnet, GMN, (waarbij het nieuwe filter het oude filter ‘vervangt’) of u kunt via het 'Object-ID bronhouder’ beide putten een eigen referentie geven die identiek aan elkaar zijn. In het eerste geval kunnen BRO-gebruikers met dat meetpunt in een GMN de gekoppelde grondwaterstandsreeksen opvragen; in het laatste geval is de koppeling bij afname uit de BRO alleen zichtbaar voor u als bronhouder of dataleverancier. Bent u niet de bronhouder of dataleverancier? Dan kunt u in uw eigen systeem de meetreeksen koppelen. Lees hier de uitgebreide uitleg.

3. Is er ook een REST uitgifteservice beschikbaar voor de BRO?

Ja, sinds het voorjaar van 2021 is er een REST uitgifteservice voor grondwatermonitoringputten beschikbaar. Via deze open API service worden alle publieke data van grondwatermonitoringputten ontsloten. Het grote voordeel hiervan voor BRO-gebruikers is dat er geen PKI-certificaat nodig is en de service is zelfbeschrijvend. De functionaliteit maakt het mogelijk om een grondwatermonitoringput direct na aanlevering te bekijken in de Basisregistratie Ondergrond met het ontvangen BRO-ID. De bedoeling is dat de andere bestaande registratieobjecten ook via deze weg toegankelijk zullen worden. Houd hierover het nieuws op onze website in de gaten.

BRO Ondersteuning

Kunt u niet vinden wat u zoekt of loopt u vast? De Servicedesk helpt u graag bij het beantwoorden van al uw BRO-vragen - niet alleen de technische. Ook zorgen de medewerkers voor het oplossen van uw problemen. Bel 088-8664 999 of vul het contactformulier in.

BRO Agenda

Het programma BRO organiseert diverse online bijeenkomsten om bij te praten, uw feedback te krijgen en samen te werken. We hopen dat u met ons mee wil blijven denken en zien u graag bij een van onze videoconferenties of online vergaderingen!

BRO Ketendag 3 juni

Tijdens de maandelijkse Ketendag kunt u helpen bij het maken van de BRO. Hier demonstreren de BRO teams de  technische resultaten over de afgelopen vier weken. De dag staat vooral in het teken van uw feedback, zodat we de BRO nog verder kunnen ontwikkelen. De eerstvolgende Ketendag staat gepland op donderdag 3 juni. U bent van harte welkom!

U bent ingeschreven voor de BRO nieuwsbrief. Collega inschrijven voor de BRO nieuwsbrief of uitschrijven? In- of uitschrijven nieuwsbrief.