Handige tijdlijnweergave voor grondwatermonitoringputten

Gepubliceerd 21 mei 2021

De BRO werkt aan visualisatieservices die het inrichten van grondwatermonitoringputten zichtbaar maken en ook de veranderingen daarin. Deze services zijn als nieuwe functionaliteit (in bèta) beschikbaar in het Bronhouderportaal. Het BRO-team Landelijke Voorziening heeft deze visualisatieservice als bètaversie ook voor softwareleveranciers beschikbaar gesteld, zodat ze op basis van uw feedback verbeterd kunnen worden. Datzelfde geldt ook voor de correctievergelijkingsservice.

Visualisatie van tijdlijn

Het bronhouderportaal heeft functionaliteit voor de visualisatie van de tijdlijn (materiële historie). Deze functionaliteit toont en valideert namelijk de tijdlijn voor:

  • De registratie van de inrichting van een (nieuwe) put
  • De registratie van de inrichting van een put met de daarbij horende veranderingen in het verleden (historie)
  • Het aanvullen van bestaande gegevens van een put in de BRO

Corrigeren van putgegevens in de BRO

Naast deze visualisaties van de registratie is in het Bronhouderportaal functionaliteit beschikbaar voor grondwatermonitoringputten die visualiseert hoe aangeboden correcties ingrijpen op de informatie die al in de BRO zit. Dit is vooral bedoeld voor bronhouders om te kunnen beoordelen of de correctie juist is.

Het gaat om de volgende mogelijkheden:

  • Vervangen van de inrichting van een put: correctie-vergelijking en tijdlijn
  • Valideren + tonen tijdlijncorrecties op de inrichting van een put: alleen tijdlijn
  • Valideren + tonen tijdlijncorrecties op overige aanvullingen (door deze te vervangen, verplaatsen, invoegen of te verwijderen): alleen tijdlijn
  • Valideren + tonen tijdlijncorrecties op het opruimen van een put (door deze te verplaatsen of te verwijderen): alleen tijdlijn

Corrigeren van registratieobjecten in het algemeen

Ook is een zogenaamde correctievergelijkingsfunctionaliteit beschikbaar. Hiermee krijgt u inzicht in de huidige data van de BRO en wat daarin verandert door een aangeleverde correctie.

Voor een object met materiële historie (zoals bij een grondwatermonitoringput), zal deze functionaliteit de correctie van het type 'vervangen – startRegistratie' afbeelden. Bij de put is dit het vervangen van de inrichting (constructie) van de put. De vergelijking toont de situatie ten tijde van de inrichting van de put en de type verandering die de correctie teweegbrengt in die situatie.

Deze functionaliteit is overigens ook ontwikkeld voor geotechnisch sondeeronderzoek (CPT) en bodemkundig booronderzoek (BHR-P). Hierbij is geen sprake van historie; het gehele brondocument wordt vervangen De vergelijkingsfunctionaliteit toont dan de verschillen ten opzichte van de dan geldende situatie in de Basisregistratie Ondergrond.

Publieke REST-services

Beide functionaliteiten (visualisatie van grondwatermonitoringputten en correctievergelijking) zijn ook als REST-services uitgevoerd. Als input voor deze services fungeren de uitgifteberichten (die de situatie in de BRO weergeven) en het correctiebericht. Voor de tijdlijnservice geldt dat ook de tijdlijn op basis van slechts de uitgifte kan worden weergegeven. Dit is dezelfde functionaliteit als in BROloket.

Een overzicht van de URL’s van deze en de andere publieke REST services van de BRO, zoals van grondwaterstanden, vindt u in de BRO Productomgeving bij de informatie voor softwareontwikkelaars. De services zijn zelf-beschrijvend via ’swagger’ en ‘openui’ en vereisen gevalideerde brondocumenten.

Wat nog goed is om te weten, is dat met de introductie van de tijdlijnservice de huidige weergave van de put komt te vervallen.

Heeft u feedback op de visualisatieservices, dan horen we het graag want dat helpt ons om verder te verbeteren. U kunt uw reactie doorgeven via de BRO Servicedesk.