Tweede Geo-inspiratiedag over data als fundament

Gepubliceerd 12 mei 2021

Hoe zijn de geo-registraties opgebouwd? Tot welke aandachtspunten leidt dat als je ze gaat gebruiken? En hoe zit het met data die door burgers is ingewonnen? Wat zijn fundamentele waarden voor data en welke afspraken zijn daarvoor in de maak? Deze vragen en meer beantwoorden we op de Geo-inspiratiedag op 29 juni 2021.

Het ministerie van BZK (programma BRO en DiS Geo), Kadaster/PDOK en Geonovum organiseren in 2021 vier Geo-inspiratiedagen. Tijdens de inspiratiedagen praten we makers en gebruikers van (geo-)data bij op actuele ontwikkelingen, inspireren we met praktijkvoorbeelden, stippen we aandachtspunten aan èn bieden we gelegenheid om onderling weer even bij te praten.

Data

Nadat we de eerste geo-inspiratiedag onze blik richtte op de toekomst met het thema Digital Twins, kijken we op 29 juni naar de basis: de fundamenten van de (basis)registraties. Eén van de bevindingen uit de digital twin sessie is dat kennis van je databronnen je helpt om informatie op waarde te schatten. In interviews met experts maken we  daarom nader kennis met de achtergronden van de modellen waarin we onze wereld vastleggen. Zo duiken we met Michiel van der Meulen, hoofdgeoloog bij de Geologische Dienst Nederland (TNO), in de wereld van de ondergrond. En vertelt Don Zandbergen van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek meer over de bronnen waarop funderingsdata gebaseerd zijn.

Waarde

Naast de fundamenten van de registraties kijken we ook naar hoe data zijn gefundeerd in beleid. Ton Zijlstra van The Greenland praat je bij op de Europese ontwikkeling van een juridisch raamwerk waarin ontwikkelingen als data governance, dataspaces en AI worden ingebed. Tot slot kijken we naar de fundamentele waarde en waarden van data: welke verdienmodellen zijn er rond data?  En wat is de waarde van data ingewonnen door burgers? Leer meer over de verschillende registraties die Nederland rijk is en praat in de workshops mee over de waarde(n) van data.

Aanmelden

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.