Proces voor functionele wijzigingen in de BRO komt op stoom

Gepubliceerd 19 mei 2021

Sinds oktober 2020 kunnen gebruikers van de BRO functionele wijzigingsverzoeken indienen bij de Servicedesk. Inmiddels staat de teller op  70 binnengekomen verzoeken. Daarvan zijn er 28 gehonoreerd en worden op volgorde van prioriteit in de planning opgenomen. In de ketendemo op 3 juni gaan we met u als BRO-gebruiker in gesprek over het prioriteren van de wijzigingsverzoeken. Om u daarbij actief te betrekken vragen we in de sessie input op enkele wijzigingsverzoeken die in onze werkvoorraad staan.

De 28 gehonoreerde verzoeken zijn toegevoegd aan de werkvoorraad (backlog) van de BRO. Opvallend veel functionele wensen gaan over de Grondwatermonitoringput (GMW). Veel issues voor de put hebben effect op zowel de standaard als de services. Het is dus effectief om deze wensen gekoppeld door te voeren. Deze GMW-wensen verzamelen we totdat we een nieuwe versie van GMW opstellen, inclusief aangepaste gegevensstandaard.

Appelboor

Zo'n tien geaccepteerde verzoeken zijn functionele wensen voor het Bronhouderportaal of BROloket. Een mooi voorbeeld is de wens om via ‘appelboor- functionaliteit' BRO gegevens te kunnen opvragen. Een ander verzoek is het automatisch kunnen controleren en vaststellen van leveringen in het Bronhouderportaal. Dergelijke wensen nemen we mee in het driemaandelijkse planningsoverleg. Wanneer we wijzigingen precies gaan doorvoeren, hangt af van de prioriteit die er aan een verzoek gegeven is.

Daarbij maken we de kanttekening dat tot en met de eerste helft van 2022 onze hoogste prioriteit ligt bij het realiseren van registratieobjecten volgens de wettelijke verplichting. We kunnen dus maar een beperkt aantal verzoeken op korte termijn realiseren; een reden te meer om input te krijgen over relevantie van verzoeken.

Lijst wijzigingsverzoeken

Op onze BRO Productomgeving staat een lijst met alle ontvangen wijzigingsverzoeken. U ziet daar welke zijn geaccepteerd, welke zijn afgewezen en ook welke nog in behandeling zijn bij de Change Advisory Board van de BRO. Ook ziet u welke wensen worden geanalyseerd op hun impact.

Denk mee over prioriteiten

In de ketendemo op 3 juni willen we extra aandacht geven aan deze doorontwikkeling van de BRO. Waar we vooral met u als BRO gebruiker over in gesprek willen gaan is het prioriteren van de wijzigingsverzoeken. Om u daarbij actief te betrekken vragen we in de sessie input op enkele wijzigingsverzoeken die op onze backlog staan.

Wilt u deelnemen aan de ketendemo, meld u zich dan aan via het aanmeldformulier Ketendag.