Wereldbodemmuseum: het verhaal van de bodem

Over dit webinar

In dit webinar neemt Stephan Mantel u mee door het Wereldbodemmuseum. Het museum heeft een unieke collectie van zo’n 1200 bodemprofielen uit 80 landen.

Aan de hand van deze (3D-)profielen laat Stephan de grote diversiteit aan bodems en hun eigenschappen zien. Veel van deze bodems hebben unieke verhalen die verband houden met bredere thema’s als bijvoorbeeld klimaatverandering en voedselzekerheid. Wat hebben de dijkdoorbraak in Wilnis en de Franse revolutie met de bodem te maken? Het antwoord daarop en andere zaken komen aan bod in de ronde langs de unieke collectie van het wereldbodemmuseum.

Fenny van Egmond van WENR vertelt over hoe de Europese Unie en de het Global Soil Partnership/Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) bodeminformatie inwinnen en ontsluiten. En welke rol het International Soil Reference and Information Centre (ISRIC) daarin vervult. Beide organisaties worden voor wat betreft hun bodeminformatie gevoed door tal van nationale organisaties. Voor Nederland is dat uiteraard de Basisregistratie Ondergrond.

Het belooft een bijzonder webinar te worden waarbij Stephan een online rondleiding in het Wereldbodemmuseum verzorgt. Er is veel gelegenheid om vragen te stellen.

Terugkijken

Bekijk de opname op het BRO Youtube-kanaal.

Bijlage

Download de presentatie (pdf, 4.5 MB).

Presentatie door:

  • Stephan Mantel | Hoofd Wereldbodemmuseum en senior researcher land management planning bij WENR
  • Fenny van Egmond | Soil sensing bij ISRIC en WENR

Host

Linda Bartman | Programmabureau BRO

Datum en tijdstip

Het BRO'tje vond plaats op donderdag 24 juni van 9.00 tot 10.00 uur