Eerste leveringen grondwaterstanden

Gepubliceerd 26 mei 2021

De eerste leveringen van de nieuwe registratieobjecten voor grondwatermonitoring zijn een feit. Een aantal gemeenten en waterschappen levert nu hun grondwatermeetnetten en grondwaterstandonderzoeken aan de BRO - met behulp van hun adviseurs en softwareleveranciers. De gemeente Assen en advies- en ingenieursbureau TAUW waren de eerste pioniers. Snel gevolgd door waterschap De Dommel in samenwerking met Avallo advies en Veldapps.

Het is altijd even pionieren, zo’n nieuw registratieobject in de BRO. Fons van Hout, adviseur monitoring bij waterschap De Dommel verwoordt het als volgt: “Het is voor iedere organisatie nieuw, maar je moet er gewoon mee beginnen. Dan pas kun je zien wat er moet gebeuren en waar je eventueel tegenaan loopt.”
Erwin Stamsnijder van TAUW onderschrijft dit: “Wij waren een van de eersten die hiermee aan de slag zijn gegaan, eind oktober 2020. Dan loop je nog wel tegen kinderziektes aan, ook omdat de code bij de BRO toen nog niet helemaal geoptimaliseerd was. Onze FME specialist Thijs Knapen heeft veel samengewerkt met de BRO Servicedesk om dit soort dingen op te lossen. Dat is gelukt en daar zijn we heel blij mee.”

Klaar voor de klant erom vraagt

De snelle leveringen zijn het gevolg van aannemers en softwareleverancier die klaar willen zijn vóór de klant erom vraagt. “Het hielp in ons geval dat er een aannemer opstond met een softwareleverancier die zelf al BRO-huiswerk gedaan hadden. Alle credits voor Jon Mensink van Avallo advies en Karel Boot van Veldapps”, zegt Janneke van den Broek, technisch medewerker grondwatermeetnetten bij waterschap De Dommel. “Zij wilden samen met ons een pilot draaien met een van de meetnetten die zij in beheer hebben. Daar werken we graag aan mee natuurlijk. Dat meetnet zit nu in de BRO en ook twee meetpunten. En binnenkort volgen er meer.”
Ook TAUW wilde eerst een pilot uitvoeren met een klein meetnet en deed dat samen met de gemeente Assen. “We hebben Assen gekozen, waarbij we begonnen zijn met een klein projectmeetnet”, legt Stamsnijder uit. “Dat is het makkelijkst om mee te beginnen en het wiel uit te vinden. We hebben dat samen gedaan met Loes Thorbecke, BRO-coördinator bij de gemeente Assen. Het is fijn als je afstemming, finetuning en leveren samen en in goed overleg met een gemeente kan doen. Daar leer je allebei van.”

Eerste levering grondwaterstandonderzoek van waterschap De Dommel

Meetnetten

Het waterschap is druk doende met de optimalisatie van al haar meetnetten. “We hebben 600 grondwaterputten vanuit DINOloket overgezet naar de BRO”, vertelt Van den Broek. We hebben de hoogtes van de peilbuizen allemaal opnieuw laten inmeten en willen dat in 1 project stoppen om straks in 1 keer de putten in de BRO te corrigeren. We zijn daarom ook aan het kijken van wie nu eigenlijk al die buizen zijn. Sommige staan er al sinds de jaren ’50 en het is vaak moeilijk te achthalen wie eigenaar is en hoe lang erin gemeten is.”

Belang van grondwatergegevens

Wat gebeurt er met de metingen? Van Hout: “Wij verzorgen metingen voor een aantal gemeenten, provincie en onze eigen organisatie. We hebben daarom verschillende meetnetten: voor de monitoring van beregening, een beleidsmeetnet verdroging van de provincie en projectmeetnetten voor beekherstel en bijvoorbeeld Natura 2000. We leveren ook twee keer per jaar de gegevens aan bij gemeenten uit hun meetnetten. We adviseren hen bijvoorbeeld ook over grondwaterstanden en onderzoeken waar problemen door ontstaan en hoe die opgelost kunnen worden.”

Toekomst

Voor de toekomst zijn er ook wensen en plannen: een gezamenlijke portal voor Brabant met alle (grond)watergegevens. We zijn in 2015 gestart met de ondersteuning van 5 gemeenten”, legt Van Hout uit. De gegevens stonden toen nog in het DINOloket. Met 3 Brabantse waterschappen hebben we een portal (Hydronet) opgezet met daarin alle informatie over stuwstanden, peilbuizen en bijvoorbeeld neerslag. Samen met waterbedrijf Brabant Water, die in een groot deel van Brabant fungeert als opdrachtgever voor het zetten van peilbuizen door marktpartijen, willen provincie, waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel toe naar 1 applicatie binnen Brabant.

TAUW werkt aan optimalisatie. Stamsnijder: “Het kost tijd en moeite om het proces voor een nieuw object in te richten. We weten nu hoe structuur in elkaar moet zitten en hoe alles ingeregeld moet worden. We zijn momenteel hard aan het werk om het hele proces te optimaliseren. We hadden het eerste meetnet in februari in de BRO en de eerste grondwaterstand in maart dit jaar. Het streven is om na de zomer klaar te zijn voor grootschalige inzet.”