Impactanalyse Bodemenergiesystemen en PFAS in de BRO

Gepubliceerd 19 mei 2021

De VNG heeft onderzocht wat bij gemeenten de impact is van het opnemen van gegevens over bodemenergiesystemen (BES) en PFAS in de BRO. De VNG onderschrijft de meerwaarde van deze gegevens in de BRO. Uit de analyse blijkt wel duidelijk dat de impact van het opnemen van zowel BES als PFAS sterk afhangt van de reikwijdte van de leverplicht en de gekozen oplossingsrichting: levert de gemeente alleen gegevens aan waarvoor zij zelf opdracht heeft gegeven, of moeten ook de gegevens van derden ingevoerd worden?