BRO in de vakbladen

Gepubliceerd 22 mei 2021

We publiceren vanuit het programma BRO ook regelmatig artikelen in vakbladen. Dit doen we om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van de betekenis van ondergrondgegevens voor beleid en projecten. Lees onze publicaties in De Waterspiegel en Stadswerk.