Publieke consultatie Grondwaterproductiedossier

Gepubliceerd 23 april 2021

Op maandag 26 april is de publieke consultatie voor het registratieobject Grondwaterproductiedossier (GPD) gestart. De consultatie van de catalogus loopt tot en met 7 juni. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal.

Grondwaterproductiedossier maakt onderdeel uit van het domein Grondwatergebruik. In dit domein gaat het om gegevens over het gebruik van grondwater. Dat gebruik is wettelijk geregeld. Het onttrekken van grondwater en het infiltreren ervan hebben namelijk direct invloed op de omvang van de voorraad grondwater. Het is dus belangrijk dit te monitoren.

Onder het Grondwaterproductiedossier (GPD) worden gegevens over de grondwaterproductie van een grondwatergebruiksysteem vastgelegd. Hierbij gaat het om de daadwerkelijk onttrokken of ingebrachte hoeveelheden (grond)water van dat systeem.

Geef uw mening

We stellen uw mening op prijs en horen daarom graag uw op- en aanmerkingen op de catalogus. Op de pagina's over de publieke consultaties vindt u meer informatie over deze lopende consultatie.