BRO nieuwsbrief april

In deze nieuwsbrief onder meer:

  • Onderzoek: Milieuhygiënische gegevens waardevolle aanvulling BRO
  • Nieuw: handreiking gebruik BRO-gegevens bij klimaatadaptatie
  • Update stand van zaken geotechnisch booronderzoek
  • Nieuwe uitgifteservice voor grondwatermonitoring
  • Toegepast Geologisch Booronderzoek voorlopig niet in de BRO
  • Denk mee over prioritering uitbreiding GeoTOP
  • Publieke consultatie Grondwaterproductiedossier

Onderzoek: Milieuhygiënische gegevens waardevolle toevoeging BRO

Het heeft veel meerwaarde om in de Basisregistratie Ondergrond (BRO) stapsgewijs ook milieuhygiënische gegevens op te nemen. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek van SIKB, Verdonck Klooster & Associates en DoorGrond Advies, dat is uitgevoerd in opdracht van het Programmabureau BRO. De BRO bevat al een breed scala aan informatie over de ondergrond. Het maatschappelijk draagvlak is groot om daaraan ook informatie over schone of verontreinigde bodem, van publieke en private organisaties toe te voegen. De eerste prioriteit ligt bij het ontsluiten van gegevens uit bodemonderzoeken. Dubbele onderzoekskosten en verlies van gegevens bij overdracht van taken worden daarmee voorkomen.

Nieuw: handreiking gebruik BRO-gegevens bij klimaatadaptatie

In opdracht van het programma BRO heeft Stichting Climate Adaptation Services een handreiking opgesteld voor het gebruik van de BRO bij vraagstukken rond klimaatadaptatie. De rol van de bodem is daarbij heel belangrijk, maar wordt nog niet vanzelfsprekend meegenomen in beleid en stresstesten.  De handreiking geeft hiervoor praktische aanwijzingen, tips en voorbeelden.

Update stand van zaken geotechnisch booronderzoek

In januari lieten we weten dat over het geotechnisch boormonsteronderzoek nadere afspraken zijn gemaakt. Met een werkafspraak is een nieuwe versie (2.1) van dit object gemaakt die ook backwards compatible is met versie 1.1. uit tranche 2. De catalogus met bijbehorende werkafspraak is nu beschikbaar.

Nieuwe uitgifteservice voor grondwatermonitoringputten

Het BRO-team van de Landelijke Voorziening heeft een nieuwe REST uitgifteservice voor grondwatermonitoringputten beschikbaar gesteld. Dit deden zij via een nieuw ontwikkelplatform dat het team gebruikt om software te bouwen en te ontsluiten. Het LV-team maakt binnenkort ook een aantal andere bestaande registratieobjecten via deze weg toegankelijk.

Een nieuwe datarepository voor de Geologische Dienst van Nederland: de GDNR

Niet alle gegevens die momenteel in de bekende DINO database staan, zullen naar de BRO overgezet worden. Sommige historische en niet BRO authentieke data zullen in de DINO database achterblijven. Deze gegevens gaan naar een vernieuwde database: de GDNR. Heeft u nog ondergrondgegevens met hergebruikwaarde? Geef dit door aan de Servicedesk van de GDN.

Laatste kans inschrijven! BRO'tje 29 april: Bodembewuste Klimaatadaptatie en de BRO

Waarom is het zo belangrijk om een beeld te hebben van de bodemopbouw als je bezig bent met klimaatadaptatie? En wat voor informatie heb je daarvoor nodig? Stichting Climate Adaptation Services (CAS) laat zien hoe belangrijk de ondergrond is bij vraagstukken rond klimaat. Aanmelden kan tot vandaag 16.30 uur!

Op donderdagochtend 27 mei wordt weer een BRO'tje georganiseerd over het toepassen van data uit de Bodemkaart en Geomorfologische kaart in een eigen systeem. Zet u de datum alvast in uw agenda? Zodra meer informatie bekend is over het BRO'tje ontvangt u deze zoals gewoon weer per mail.

Toegepast Geologisch Booronderzoek voorlopig niet de BRO

Het registratieobject Toegepast Geologisch Booronderzoek (BHR-AG) komt vooralsnog niet in de BRO. Dit registratieobject stond gepland in Tranche 4 (2022). Mede naar aanleiding van contacten met het werkveld bleek het op dit moment niet verantwoord om het registratieobject nu al in de BRO op te nemen.

Denk mee over prioritering uitbreiding GeoTOP

Voor het maken van  het BRO-model GeoTOP is Nederland onderverdeeld in een aantal regio's. Noord- en West-Nederland stonden al in het model en in 2020 zijn Brabant en Limburg toegevoegd. Stapsgewijs volgen de andere delen van Nederland. Wilt u meedenken over de prioritering of heeft u goede redenen om een bepaald gebied met voorrang nieuw te laten ontwikkelen of te onderhouden? TNO nodigt u van harte uit om mee te denken.

Publieke consultatie Grondwaterproductiedossier

Op maandag 26 april is de publieke consultatie voor het registratieobject Grondwaterproductiedossier (GPD) gestart. De consultatie van de catalogus loopt tot en met 7 juni. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal.

Internetconsultatie wijziging Besluit Bro vierde tranche

Vanaf 19 april 2021 kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties via een internetconsultatie kennisnemen van de wijziging van het Besluit basisregistratie ondergrond. Dit besluit treedt naar verwachting in werking deels op 1 januari 2022 en deels op 1 juli 2022. Deze wijziging is nodig vanwege de uitbreiding van de BRO met een vierde tranche. Ook zijn de bijbehorende brondocumenten beschreven. De internetconsultatie is bedoeld om reacties en commentaar te verzamelen op het voorstel. De consultatie loopt tot en met 17 mei 2021.

BRO website - Pagina's uitgelicht

We werken iedere dag aan de website om alle informatie actueel te houden en om de informatie zoveel mogelijk aan te laten sluiten op uw behoeften. Hieronder een aantal pagina's die we graag uitlichten.

  • De BRO 4 BRO pagina is weer aangevuld  met een storymap van de gemeente Eindhoven over de Atlas van de ondergrond.  Hierin worden onderwerpen die spelen in de ondergrond voor iedere geïnteresseerde op een laagdrempelige manier zichtbaar gemaakt.
  • De medewerkers van de BRO servicedesk beantwoorden elke dag veel vragen. De meestgestelde vragen nemen we iedere maand op in de FAQ-pagina's op onze website. Neem eens een kijkje!

Veelgestelde vragen aan de BRO

1. Moet ik grondwaterstandgegevens aanleveren bij de BRO die nog niet gecontroleerd en gecorrigeerd zijn?

Of het nu gaat om een handmatige meting, sensormeting die in het veld uitgelezen wordt of een telemetrische sensormeting; voor de BRO kunnen meerdere reeksen met gegevens aangeleverd worden. Op die manier zijn actuele gegevens snel beschikbaar in een eigen reeks. Eerst wordt een reeks met voorlopige gegevens aangeleverd bij het Bronhouderportaal van de BRO, die gedeeltelijk (bijvoorbeeld alleen softwarematig) of nog helemaal niet zijn beoordeeld of gecontroleerd. Op een later tijdstip – pas na het moment dat een meetreeks volledig is beoordeeld – kan dan een reeks gegevens met de volledig beoordeelde gegevens aangeleverd worden. Beide reeksen gaan over dezelfde tijdsperiode en ze vallen onder hetzelfde GLD-BRO-id. Lees meer hierover in de storymap en catalogus van Grondwaterstandonderzoek.

2. Ik heb een wijzigingsverzoek ingediend. Hoe lang duurt het tot deze is verwerkt?

Heeft u een suggestie voor een verbetering in de BRO? Dan kunt u dat als wijzigingsverzoek doorgegeven aan de BRO Servicedesk (dit is uiteraard wat anders dan een correctieverzoek). Nadat u een wijzigingsverzoek heeft ingediend, wordt een aantal stappen doorlopen. Vaak moet voor een wijziging de gegevensstandaard aangepast worden. Daarbij is het goed om te weten dat de ontwikkeling van een nieuwe standaard een lange doorlooptijd heeft. Maar laat u daardoor zeker niet weerhouden! Dus heeft u een wens? Laat het ons weten.

3. Ik wil de Bodemkaart downloaden om in mijn eigen GIS-applicatie te gebruiken. Waar moet ik op letten?

Nadat u de Bodemkaart heeft gedownload op BROloket of bij PDOK zijn er nog een paar aandachtspunten. De BRO Bodemkaart heeft unieke legenda-eenheden die met kleuren weergegeven worden. Om die kleurcodes ook in uw eigen GIS-applicatie te zien, zoals ArcGIS of QGIS, moeten 2 bestanden van de download worden geïmporteerd. Daarnaast moet u de tabellen met belangrijke kenmerken van een bodemprofiel (bijzonderheden in de boven- en ondergrond) koppelen (joinen). Lees bij de vragen over inkleuren en joinen de aanvullende informatie.

BRO Ondersteuning

Kunt u niet vinden wat u zoekt of loopt u vast? De Servicedesk helpt u graag bij het beantwoorden van al uw BRO-vragen - niet alleen de technische. Ook zorgen de medewerkers voor het oplossen van uw problemen. Bel 088-8664 999 of vul het contactformulier in.

BRO Agenda

Het programma BRO organiseert diverse online bijeenkomsten om bij te praten, uw feedback te krijgen en samen te werken. We hopen dat u met ons mee wil blijven denken en zien u graag bij een van onze videoconferenties of online vergaderingen!

BRO Ketendag 6 mei

Tijdens de maandelijkse Ketendag kunt u helpen bij het maken van de BRO. Hier demonstreren de BRO teams de  technische resultaten over de afgelopen vier weken. De dag staat vooral in het teken van uw feedback, zodat we de BRO nog verder kunnen ontwikkelen. De eerstvolgende Ketendag staat gepland op donderdag 6 mei. U bent van harte welkom!

U bent ingeschreven voor de BRO nieuwsbrief. Collega inschrijven voor de BRO nieuwsbrief of uitschrijven? In- of uitschrijven nieuwsbrief.