Het BRO wijzigingenproces

Proces voor wensen en wijzigingsverzoeken

Vanaf 1 januari 2021 staan er 14 BRO-registratieobjecten live. Een goed change management proces voor deze registratieobjecten is daarom extra waardevol. Op deze pagina staat meer informatie over het proces voor het indienen van BRO-wensen en besluitvorming daarover.

Belangrijk om te weten is dat voor registratieobjecten die live staan alleen nog verzoeken (requests for change) in behandeling worden genomen die via de BRO Servicedesk zijn ingediend. Natuurlijk vallen productiestoringen en fouten in de software niet onder dit proces. Die worden zo snel mogelijk opgelost.

Heb je wensen of wijzigingsverzoeken op registratieobjecten die nog niet live staan, breng die dan in  bij de reviewsessies of tijdens de ketendagen. Daar kunnen deze wensen rechtstreeks worden ingebracht en besproken. Natuurlijk kun je altijd een wens of verzoek indienen via de Servicedesk, ook al is de standaard en/of de software nog in de maak. Behandeling van de wens kan dan wat langer duren.

Proces voor indienen wensen en wijzigingsverzoeken

Het proces is transparant: het start met het invullen van het contactformulier waarop aangegeven kan worden dat het om een wijziging gaat. Dit formulier gaat dan naar de BRO Servicedesk.

  • De gebundelde wensen komen terecht bij de BRO Change Advisory Board (CAB). Dit overleg bestaat uit deskundigen van de BRO die waar nodig experts vanuit het werkveld consulteren. De CAB bespreekt, filtert en beoordeeld de wensen binnen 4 weken, waarbij impact op en waarde voor de BRO leidend zijn.
  • Voor de meeste verzoeken ligt het mandaat bij het CAB om een besluit te nemen. Verzoeken die ingrijpende gevolgen of impact hebben op de BRO, denk aan scopewijzigingen, worden ter besluitvorming bij de BRO Portfolioraad gelegd. De BRO Portfolioraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van BZK, TNO en de stakeholders en sluit aan bij de huidige Programmabegeleidingsgroep.
  • Als het gewenst is om een wijzigingsverzoek nader te onderzoeken om tot een goed besluit te komen, zal de CAB een impactanalyse uitvoeren. Daarbij worden, wederom experts en stakeholders betrokken en geconsulteerd.
  • Wanneer een verzoek wordt geaccepteerd, dan zal deze ook worden uitgevoerd en toegevoegd worden aan de BRO programmabacklog. Wanneer dat gebeurt, is afhankelijk van de prioriteit die eraan wordt gegeven.
  • Vanaf 11 maart 2021 is een overzicht van alle actuele BRO wijzigingsverzoeken beschikbaar.
    Proces wijzigingsverzoeken

Processchema

Klik voor een vergroting op het schema.

Overzicht wijzigingsverzoeken

Dit is een overzicht van alle verzoeken en wensen die binnen zijn gekomen bij de BRO. Na behandeling is in het schema ook terug te vinden wat besloten is.