Foute levering

Wat te doen bij een foutieve levering? Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende mogelijkheden. Bekijk hieronder welke situatie voor jou van toepassing is.

Gegevens staan klaar in het Bronhouderportaal

Is de levering nog niet goedgekeurd door de bronhouder, dan kun je de bronhouder vragen om de levering af te keuren. De gegevens staan dan nog niet definitief in de Landelijke Voorziening BRO. Je kunt de levering aanpassen en opnieuw aanbieden in het Bronhouderportaal.

Gegevens zijn geregistreerd in de BRO

Zijn de gegevens wel al gecontroleerd en goedgekeurd door iemand in het Bronhouderportaal en zijn er geen foutmeldingen gekomen vanuit het Bronhouderportaal, dan zijn de gegevens automatisch geregistreerd in de BRO. Je kunt dan via een zogenaamd 'correctieverzoek' de gegevens aanpassen.

Het aanleveren van een correctieverzoek verloopt op dezelfde manier als een registratieverzoek. Een correctieverzoek wordt als IMBRO of IMBRO/A XML via het Bronhouderportaal aangeleverd aan de bronhouder. De bronhouder dient de correctie vervolgens door te leveren aan de Landelijke Voorziening.

Kijk voor het maken van een correctieverzoek bij de aanleverinstructie van het registratieobject. In jouw correctieverzoek moet je aangeven bij welk BRO ID jouw correctie hoort, waarom je een correctie doet en wat de correctie is.

Een dag na het doorleveren van de correctie zijn de wijzigingen zichtbaar in het BROloket en PDOK. Via de SOAP webservices en REST uitgifteservices zijn de gecorrigeerde gegevens direct beschikbaar.

NB Bij sommige registratieobjecten wordt aangegeven dat het technisch nog niet mogelijk is om via een correctieverzoek de gegevens te corrigeren. Bel dan de Servicedesk.

Heb je een dubbele levering gedaan?

De bronhouder moet dan contact opnemen met de Servicedesk om een dubbele levering te laten verwijderen. Daarbij moet aangegeven worden om welke BRO-ID's het gaat. Via de Servicedesk kan namelijk een dubbele levering gecorrigeerd worden. Een van de BRO-ID’s van een dubbele levering wordt dan uit registratie genomen. Het is niet mogelijk om dit via een correctieverzoek te doen, want daarmee is het alleen mogelijk om gegevens van een registratie te wijzigen.

Opgevraagde gegevens

Stel je hebt gegevens uit de Basisregistratie Ondergrond opgevraagd - waarvan je niet zelf de gegevensleverancier of bronhouder bent - en je twijfelt aan de juistheid ervan, wat kun je dan doen? Vul het terugmeldformulier in. Op die manier kunnen we samen de kwaliteit van de gegevens in de BRO verbeteren.


Tip: voorkom foute leveringen

Maak gebruik van de testomgeving ofwel demo-omgeving van het Bronhouderportaal.

NB Het verwijderen uit de BRO is iets anders dan uit registratie nemen; verwijderen kan niet.