29 april: Bodembewuste klimaatadaptatie en de BRO

Over dit webinar

Waarom is het zo belangrijk om een beeld te hebben van de bodemopbouw als je bezig bent met klimaatadaptatie? En wat voor informatie heb je daarvoor nodig? Stichting Climate Adaptation Services (CAS) laat zien hoe belangrijk de ondergrond is bij vraagstukken rond klimaat.

Inzicht in de ondergrond helpt om klimaatkwetsbaarheden beter te begrijpen en om te kiezen voor geschikte maatregelen op de juiste plek. CAS demonstreert ook de handreiking die is gemaakt voor het gebruik van bodeminformatie bij klimaatadaptatie. Deze handreiking laat zien hoe bodemgegevens uit de Basisregistratie Ondergrond gebruikt kunnen worden en hoe je daar zelf mee aan de slag kan. En ontdek waar bodeminformatie al een plek heeft gekregen in klimaatadaptatie.

Terugkijken

Bekijk de opname 'Bodembewuste klimaatadaptatie en de BRO' op het BRO Youtube-kanaal.

Bijlagen

Presentatie door:

  • Hasse Goosen | Directeur stichting Climate Adaptation Services (CAS)
  • Eva Boon | Adviseur klimaatadaptatie bij stichting CAS
  • Romee Prijden | Adviseur klimaatadaptatie bij stichting CAS

Host

  • Talitha Lemmen | Programmabureau BRO

Datum en tijdstip

Dit BRO'tje werd georganiseerd op donderdag 29 april 2021 van  9.00 - 10.00 uur.