Denk mee over prioritering uitbreiding GeoTOP

Gepubliceerd 22 april 2021

Voor het maken van  het BRO-model GeoTOP is Nederland onderverdeeld in een aantal regio's. Noord- en West-Nederland stonden al in het model en in 2020 zijn Brabant en Limburg toegevoegd. Stapsgewijs volgen de andere delen van Nederland. Wilt u meedenken over de prioritering of heeft u goede redenen om een bepaald gebied met voorrang nieuw te laten ontwikkelen of te onderhouden? TNO nodigt u van harte uit om mee te denken.

Het GeoTOP model wordt niet in één keer landelijk samengesteld, maar per regio ontwikkeld in de vorm van modelgebieden die op het kaartje hieronder zijn weergegeven. Op dit moment zijn er acht modelgebieden beschikbaar die samen ongeveer 70% van het vasteland van Nederland bestrijken. Het maken van een modelgebied heeft een doorlooptijd van twee tot drie jaar. Deze relatief lange tijd komt doordat de samenstelling van de ondiepe ondergrond van Nederland complexer is dan vaak gedacht wordt en zich niet makkelijk rechtstreeks uit de waarnemingen (boorbeschrijvingen) laat voorspellen. Het maken van ondergrondmodellen is daardoor, ondanks verregaande automatisering, arbeidsintensief.

GeoTOP modelgebieden en de periode waarin aan een gebied gewerkt is.

Nieuwbouw en onderhoud

Nieuwbouw van GeoTOP richt zich op het landsdekkend maken van het model. Dat betekent dat het IJsselmeergebied (Flevoland, IJsselmeer en Markermeer), Drenthe, Oost-Nederland en Zuid-Limburg nieuw te ontwikkelen modelgebieden zijn. Tegelijkertijd is het nodig om de vijf oudste modelgebieden (Zeeland, Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland, Rivierengebied en Noord-Holland) te onderhouden. Deze vijf modelgebieden hebben namelijk niet de kwaliteitstoets doorlopen die voor de BRO ontwikkeld is. Daardoor is de kwaliteit minder goed bekend. Ze hebben in de BRO daarom de status ‘in onderzoek’ gekregen. Daarnaast zijn er sinds de ontwikkeling nieuwe (boor)gegevens beschikbaar gekomen en zijn in een aantal gevallen de geologische inzichten gewijzigd.

Werk in uitvoering

Van 2019 t/m 2021 werkt TNO aan het onderhoud van de modelgebieden Zeeland en Goeree-Overflakkee. Deze gebieden zullen begin 2022 als één geheel vernieuwd modelgebied in GeoTOP worden opgenomen. Daarnaast start TNO in 2021 met een combinatie van Noord-Holland (onderhoud) en een deel van het IJsselmeergebied (nieuwbouw). Het IJsselmeergebied is gekozen met het oog op de stedelijke ontwikkeling in Almere. Welk deel van het IJsselmeergebied precies wordt meegenomen zal nog nader worden vastgesteld.

Denk mee over de prioritering

Voor de overige modelgebieden is nog niet vastgesteld wanneer ze worden ontwikkeld of onderhouden. Wilt u meedenken over de prioritering of heeft u goede redenen om een bepaald gebied met voorrang nieuw te laten ontwikkelen of te onderhouden? Neem dan contact op met de BRO Servicedesk: support@BROservicedesk.nl. En laat even in de onderwerpregel weten dat het gaat over GeoTOP. Binnengekomen reacties worden gebundeld en meegenomen in de reguliere gesprekken met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de invulling van het Geowetenschappelijk Informatie Programma (GIP) van 2022 en verder.