BRO Ketendag

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13.30 tot uur
Locatie
Online
Omschrijving

De volgende twee sessies staan op deze dag gepland:

  • Reviewsessie domein Grondwatergebruik
  • Reviewsessie domein Mijnbouwwet
Meer informatie

13.30 - 14.30 uur | Reviewsessie Grondwatergebruik

Op maandag 26 april is de publieke consultatie voor het registratieobject Grondwaterproductiedossier (GPD) gestart. De consultatie van de catalogus loopt tot en met 7 juni. Iedere belanghebbende kan in deze periode inbreng geven. Het standaardenteam behandelt de inbreng en zal deze na 7 juni verwerken in de definitieve catalogus. In deze sessie nemen we tijd om het gegevensmodel toe te lichten. Deze sessie is bedoeld om op interactieve wijze met elkaar in gesprek te gaan.

De gegevenscatalogus voor het Grondwatergebruiksysteem heeft al in publieke consultatie gelegen, tot 15 maart jl. Wij hebben ruim 140 reacties ontvangen en in deze sessie lichten we toe:

  • Hoe we de verwerking aanpakken
  • Welke punten we al hebben opgelost
  • Wat de belangrijkste nog te verwerken zaken zijn

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij inwinning en gebruik van gegevens  t.a.v. grondwaterbeheer, zoals overheden drinkwaterbedrijven, advies- en ingenieursbureaus.

15.00 - 16.00 uur | Reviewsessie Mijnbouwwet

De publieke consultatie van de catalogi mijnbouwwetvergunning (EPL) en mijnbouwconstructie (EPC) is afgelopen. We lichten in deze sessie toe:

  • Hoe we de ingebrachte reacties hebben verwerkt
  • Welke specifieke punten we hebben opgelost
  • Welke issues niet zijn verwerkt in de gegevenscatalogus

Voor wie?

Iedereen die generieke informatie over de mijnbouwwet en mijnbouwwerken nodig heeft voor zijn of haar beleid. Dan gaat het met name om liggingsgegevens. Daarnaast is vanzelfsprekend van belang voor beheerders van deze ondergrondgegevens omdat deze in de BRO worden opgenomen.

Aanmelden

Alle sessies worden digitaal aangeboden. Via onderstaande link kunt u zich tot woensdag 5 mei aanmelden. U kunt via dit aanmeldformulier doorgeven aan welke sessie(s) u wil deelnemen. Per sessie ontvangt u een dag voorafgaand een bevestiging met daarin de bijbehorende instructies om deel te nemen.

Aanmelden