Update stand van zaken geotechnisch booronderzoek

Gepubliceerd 2 april 2021

In januari lieten we weten dat over het geotechnisch boormonsteronderzoek nadere afspraken zijn gemaakt. Met een werkafspraak is een nieuwe versie (2.1) van dit object gemaakt die ook backwards compatible is met versie 1.1. uit tranche 2. De catalogus met bijbehorende werkafspraak is nu beschikbaar.

Het aanleveren van gegevens volgens versie 2.1 kan vanaf 1 juli 2021. Dat is het moment waarop versie 2.1 is geïmplementeerd. Deze versie is backwards compatible met versie 1.1 en ondersteunt alle 12 bepalingen in Boormonsteranalyse:

7 bepalingen uit versie 1.1:

  1. Watergehalte
  2. Organischestof gehalte
  3. Kalkgehalte
  4. Volumieke massa
  5. Volumieke massa vaste delen
  6. Korrelgrootteverdeling
  7. Ongedraineerde schuifsterkte

Versie 2.1 (werkafspraak per 1 juli 2021), toevoeging van 4+1 bepalingen:

8. Zettingseigenschappen, die al in versie 1.0 zat maar in versie 1.1 is uitgezet
9. Schuifspanningsverloop bij belasting
10. Schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
11.  Consistentiegrenzen
12. Verzadigde waterdoorlatendheid

Stukken

De software met bijbehorende documentatie is in acceptatieomgeving beschikbaar voor de ketenacceptatietest:

Zie voor meer uitleg het vorige bericht over stand van zaken BHR-GT.