Webcolleges en webinars

Het Programma BRO organiseert webcolleges en (live) webinars (BRO'tjes) over diverse onderwerpen die van belang zijn voor het invoeren van de BRO binnen jouw organisatie. Je kunt deze webcolleges en webinars hier terugkijken. Op de informatiepagina van ieder webinar kun je ook de presentatie terugvinden.

Milieukwaliteit

Milieukwaliteit in de BRO

Aan de slag met Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (SAD)

Bodem- en grondonderzoek

Booronderzoek. De basis.

Wereldbodemmuseum: het verhaal van de bodem

Grondwater

Introductie grondwatergebruik in de BRO

Het belang van ons grondwater

Bodemfysica en grondwaterdynamiek

Aan de slag met grondwater. De basis.

Grondwatermodellen en -tools

Kansen voor het aanvullen van het structurele grondwatertekort

Strategisch waterbeheer bij waterschappen

Modellen

Introductie op de BRO-modellen

Wat kun je zelf met de BRO-modellen

Gebruik van gegevens Geomorfologische kaart in eigen GIS-systeem

Toekomstinnovaties in modellering

Gebruik

De waarde van 3D beleidsvorming voor onze nationale ruimtelijke ordening

Hoe maak je een biografie van de ondergrond?

Energietransitie  onder de grond

Handreiking gebruik BRO-gegevens bij klimaatadaptatie

Uitgiftekanalen van de BRO

Werken met de geomorfologische kaart

Nieuw initiatief rond visualisatie ondergrond

Bodembewuste klimaatadaptatie en de BRO

Duurzame bodemenergie, geothermie en de BRO

Praktijkvoorbeelden

Datagedreven naar duurzamer (her)gebruik van grond

Toepassingen BRO-ondergrondmodellen in Noord-Brabant

Datagedreven werken aan WKO in Barneveld

Hoe data kan helpen bij de hersteloperatie in Groningen

De kracht van datavisualisatie bij het maken van een Omgevingsvisie

Duurzame bodemenergie en de BRO

Ondergrond en de Omgevingswet

Klimaatadaptatie en energietransitie Papendrecht

3D Digital City Groningen

BRO op de Noordzee

Hoe 3D ruimtelijke ordening helpt bij energietransitie in Amsterdam

3D spiegelstad Rotterdam

Ondergronddata Noordzee helpen woonopgave en energietransitie

Communicatie

Do's en don't bij het visualiseren van de ondergrond

Hoe neem ik mijn collega's mee?

De schatten van de BRO-website