1 april: Duurzame bodemenergie, geothermie en de BRO

Over dit webinar

In dit BRO’tje werpen we meer licht op de relatie tussen de ondergrond en energieopgaven daarin.

We beginnen daarbij met de basis. Deskundigen van TNO laten zien wat je moet weten van de ondergrond als je aan de slag gaat met energieoplossingen als bodemenergiesystemen (WKO) en geothermie. Hoe maken de verschillende energiesystemen gebruik van de ondergrond en welke registratieobjecten van de BRO leveren straks waardevolle informatie?

In het tweede deel van dit webinar komen collega’s van de gemeente Zwolle aan het woord. Zwolle ziet de ondergrond als fundament voor een gezonde leefomgeving, energietransitie, klimaatadaptatie en grondwaterbeheer. De gemeente legde de belangrijkste uitgangspunten hiervoor vast in de omgevingsvisie. Wat is daarbij geleerd over WKO en geothermie?

Terugkijken

Bekijk de opname van het webinar 'Duurzame bodemenergie, geothermie en de BRO' op het BRO Youtube-kanaal.

Bijlagen

Download de presentatie (pdf, 9.1 MB) van het webinar 'Duurzame bodemenergie, geothermie en de BRO'.

Presentatie door:

Hans Veldkamp | Geoscientist geothermal energy, TNO
Erik Simmelink | Informatiemanager grondwater bij de Geologische Dienst Nederland, TNO 
Arjen Vedder | Planoloog verbonden aan de Zwolse Omgevingsvisie, gemeente Zwolle
Reinder Slager | Adviseur ondergrond en geothermie, gemeente Zwolle

Host:

Roselie Wijtenburg | Programmabureau BRO

Datum en tijdstip

Het BRO'tje is op 1 april 2021 van  9.00 - 10.00 uur uitgezonden.