4 maart: Kansen voor het aanvullen van het structurele grondwatertekort

Over dit webinar

Dit keer een webinar dat de BRO verbindt aan een maatschappelijke opgave waar we in Nederland voor staan: verdroging.

We denken vaak dat er water genoeg is in ons land, maar onder onze voeten neemt het grondwater snel af. We zijn heel goed geworden in water afvoeren, maar we moeten nu leren om water ook vast te houden. Als je naar de stand van de rivieren kijkt, dan zou je het niet zeggen, maar winbaar zoet grondwater wordt een schaars artikel. De oorzaken hiervoor kun je soms wel aanpakken, maar de grote factoren zoals de klimaatverandering lijken onomkeerbaar en daarom wordt grondwatertekort op termijn een issue. Er zijn momenteel honderden (!) initiatieven op het gebied van verdroging en vernatting in Nederland. Maar die dragen onvoldoende bij aan het opheffen van het tekort.

Onderzoek

Het programma BRO heeft daarom een onderzoek laten doen door organisatieadviseur Dick Konings naar kansrijke ideeën voor oplossingen. Die blijken te liggen in het grootschalig verpompen en ‘voorzuiveren’ van overtollig oppervlaktewater en het injecteren of infiltreren hiervan op een plek in de ondergrond waar het ook weer terugwinbaar is. Dat daarbij ondergrondgegevens hard nodig zijn, is duidelijk. Dick Konings laat zien hoe overheden, hun samenwerkingsverbanden en andere stakeholders kijken naar de verdrogingsproblematiek en welke ondergrondinformatie nodig is om grondwatervoorraden te monitoren en veilige en efficiënte ondergrondse wateropslag te selecteren.

Voorbeelden

In Nederland zijn enkele initiatieven voor het grootschalig ondergronds opslaan van water. Liduin Bos-Burgering, geohydroloog bij Deltares, vertelt meer over de problematiek in Nederland en laat zien hoe gewerkt wordt aan de projecten COASTAR en de Nationale Gieter.

Terugkijken

Bekijk de opname van het webinar 'Kansen voor het aanvullen van het structurele grondwatertekort' op het BRO Youtube-kanaal.

Bijlagen

Download de presentatie (pdf, 10 MB) van het webinar 'Kansen voor het aanvullen van het structurele grondwatertekort'. We doen op dit moment hard ons best om zo snel mogelijk te reageren op alle vragen en opmerkingen. Deze vragen en antwoorden worden later toegevoegd aan de laatste slides van deze presentatie.

Presentatie door

Dick Konings, organisatie-adviseur

Liduin Bos-Burgering, geohydroloog bij Deltares

Host:

Linda Bartman, programmabureau BRO

Datum

Het BRO'tje is op 4 maart 2021 uitgezonden.