Introductie Grondwatergebruik in de BRO

Over dit webinar

In dit BRO’tje nemen we jullie mee in het domein grondwatergebruik. Vanaf 1 juli kan iedereen daarmee aan de slag. Onder dit domein vallen de gegevens van de grondwateronttrekkingen: van drinkwateronttrekkingen tot beregeningsputten en bronbemaling. En ook de open en gesloten bodemenergiesystemen.

We vertellen meer over de registratieobjecten Grondwatergebruiksysteem (GUF) en Grondwaterproductiedossier (GPD) en de manier waarop iedere bronhouder vanaf 1 juli kan gaan aanleveren. Daarbij komt ook  de relatie met het Landelijk Grondwater Register (LGR) aan bod.

Presentatie door:

  • Erik Simmelink | GDN (TNO)

  • Huub Verresen | LGR

Interessant voor:

Bronhouders/BRO-coördinatoren, softwareleveranciers, grondwaterexperts, waterwinbedrijven, adviesbureaus, deskundigen landbouw en natuur en bodem- en grondwatersanering.

Terugkijken

Presentatie

FAQ

Wij hebben een overzicht gemaakt met de veelgestelde vragen en antwoorden over grondwatergebruik en het LGR.