Hoe maak je een biografie van de ondergrond?

Over dit webinar

De gegevens uit de BRO hangen allemaal met elkaar samen. Onze ondergrond is een systeem met historie, eigenschappen en functies. Dat ontgaat je als je individuele datapunten bekijkt, maar de BRO bevat ook modellen die de geschiedenis en de vormen van de ondergrond beschrijven. En het leuke is dat die ondergrond vrijwel door heel Nederland een uniek karakter heeft die in een eigen biografie valt te vatten.

Een dergelijke biografie legt vaak onverwachte zaken bloot en geeft inzicht in de werking van het systeem ondergrond. Het zorgt ervoor dat lokale kenmerken herkend, benut en gewaardeerd worden in ruimtelijke planvormingsprocessen en besluitvorming. Dit BRO'tje legt uit hoe je zo'n biografie kunt opstellen en welke inzichten je er aan kunt ontlenen.

Presentatie door:

Peter de Graaf | Adviseur Geodan

Terugkijken

Presentatie