Grondwater in de praktijk: Strategisch waterbeheer bij waterschappen

Over dit webinar

Hoe gaan waterschappen om met het water in hun gebied? Welke keuzes kunnen zij maken om voeten droog te houden, natuur en landbouw te ondersteunen en te werken aan een duurzame inrichting van het landelijk gebied?

Na de hevige buien en de overstromingen afgelopen zomer in Limburg is weer duidelijk geworden dat klimaatverandering een serieus probleem is. Waterschappen hebben er hun handen aan vol en zijn al eeuwenlang verantwoordelijk voor ons waterbeheer. Ook hebben ze al heel lang te maken met belangentegenstellingen. Want wat voor de landbouw of het wonen goed is, is niet altijd goed voor de bodemdaling of de natuur.

De BRO-gegevens, van boor- en grondwatergegevens tot de ondergrondmodellen, kunnen waterschappen ondersteunen bij het maken van integrale keuzes. Een visie op strategisch (grond)watermanagement, bijvoorbeeld vastgelegd in een Omgevingsplan, kan zowel kansen bieden voor de groene als de blauwe sector.

In dit BRO’tje laten we waterschappen aan het woord die laten zien hoe zij afwegingen maken in een aantal gebiedsspecifieke projecten.

Terugkijken

Bijlage

Presentatie door

  • Jan Oostdam | Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
  • Hilde Buitelaar | Waterschap Vallei en Veluwe
  • Erik Simmelink | TNO

Host

Linda Bartman | Programmabureau BRO

Datum en tijdstip

Het BRO'tje vond plaats op donderdag 7 oktober van 9.00-10.00 uur