Aan de slag met het vervolg van tranche 3

Gepubliceerd 29 juni 2021

Op 1 januari 2021 is deel 1 van tranche 3 gestart met het domein Grondwatermonitoring. Op 1 juli is het tweede deel van tranche 3 in werking getreden met objecten binnen het domein Bodem- & Grondonderzoek. Het gaat om een eerste versie van het Geologisch booronderzoek en om aanpassingen op het Bodemkundig booronderzoek, Bodemkundig wandonderzoek en Geotechnisch booronderzoek. In de praktijk zullen bronhouders met name te maken hebben met de nieuwe versie van het Geotechnisch booronderzoek.

Geotechnisch Booronderzoek (BHR-GT)

Voert u als bronhouder onderzoek uit naar de draagkracht van de ondergrond, dan valt dit onder Geotechnisch booronderzoek. Voor dit registratieobject is de BRO vanaf 1 juli 2021 uitgebreid met versie 2.1, die vijf extra bepalingen voor de analyses kent. Versie 1.1 (zonder de 5 extra bepalingen) zal tot 1 januari 2022 in productie blijven, zodat aanlevering van opgestarte projecten mogelijk is.

In versie 2.1 is de werkafspraak verwerkt, waarin nadere afspraken vastgelegd zijn over het backwards compatible maken met de eerdere versie van de catalogus en de software (1.1).  Een ander aspect is dat vanaf 1 juli 2021 voor offshore gegevens van Geotechnisch booronderzoek een werkafspraak van toepassing is.

Wat u moet weten

Leveranciers van geotechnische booronderzoeken moeten gegevens aanleveren volgens versie 2.1. Dit geldt voor nieuwe booronderzoeken en lopende contracten waarbij het onderzoek nog niet is gestart. Als het booronderzoek al is gestart voor 1 juli 2021, dan kunt u dat tot uiterlijk 1 januari 2022 nog aanleveren volgens versie 1.1.

Op 1 juli zijn de voorzieningen voor corrigeren op versie 2.1 nog niet beschikbaar. Deze zijn voor het vierde kwartaal van dit jaar gepland.
Dat er tijdelijk twee versie zijn, is terug te zien in de documentatie in de BRO Productomgeving en bij de technische instructies.

In de ketentest die in mei jl. is uitgevoerd, hebben de deelnemende partijen aangegeven dat aanvullende visualisatie gewenst is. Het programma BRO gaat hiermee aan de slag.

Geotechnisch sondeeronderzoek (CPT): werkafspraak offshore

Niet alleen bij geotechnisch booronderzoek is een werkafspraak voor offshore gegevens van toepassing, ook voor het Geotechnisch sondeeronderzoek. Bent u bronhouder van deze gegevens, dan leest u in de werkafspraak ‘Aanpassingen Geotechnisch sondeeronderzoek (CPT) voor offshore’ (BRO Productomgeving) meer hierover.

Bodemkundige analyses en Geologisch onderzoek

Op 1 juli 2021 treedt de Basisregistratie Ondergrond ook in werking voor:

De bodemkundige objecten worden in de praktijk door Wageningen Environmental Research (WENR) aangeleverd, als gedelegeerd bronhouder voor het Ministerie van LNV. Geologisch booronderzoek volgens de norm SBB6 wordt in de praktijk hoofdzakelijk uitgevoerd door de Geologische Dienst Nederland (TNO).

Vragen?

Mocht u bij de implementatie vragen hebben, neemt dan contact op met de BRO Servicedesk.

In de releasenotes kunt u lezen welke functionaliteiten precies per object beschikbaar komen op 1 juli 2021. Ook zijn er weer nieuwe REST-services beschikbaar gekomen.