Normen en protocollen bij geotechnisch booronderzoek

Vanuit de BRO zijn afspraken gemaakt over de voorwaarden waaraan geotechnische booronderzoeken moeten voldoen. Omdat booronderzoek veel verschillende aspecten omvat, zijn deze normen en protocollen op verschillende niveaus aanwezig. Je vindt hieronder een praktisch overzicht. Bij het geven van opdrachten moet je er rekening mee houden dat het onderzoek volgens deze voorwaarden moet worden uitgevoerd.

Meest recente versie

In principe moet je de meest recente versie van een norm of protocol gebruiken. Houd bij het geven van uw opdracht wel rekening met een implementatieperiode: een versie moet namelijk eerst vastgesteld worden voordat deze geïmplementeerd kan worden in de BRO.  Voor langlopende projecten/contracten is het dus handig om aan te geven dat men op het moment van uitvoering van een booronderzoek gebruik moet maken van de meest recente versie die op dat moment aangeleverd kan worden aan de BRO.

Onderdeel

Te hanteren norm / protocol

normen en protocollen bhr-gt

Booronderzoek

Kaderstellende Procedure

-      NEN-EN 1997-2 (Eurocode 7)

-      NEN-EN-ISO 19901-8

Boring

Boorprocedure

-      SIKB protocol 2001

-      SIKB protocol 2101

-      NEN-EN-ISO 19901-8

Bemonsteringsprocedure

-      NEN-EN-ISO 22475-1

-      NEN-EN-ISO 19901-8

Boormonsterbeschrijving

Beschrijfprocedure

-      NEN-EN-ISO 14688-1+ NEN8990

Boormonsteranalyse

Analyseprocedure

-      NPR2021

-      Geen (voorlopig omdat de NPR nog niet is vastgesteld)

Bepalingen

Bepalingsprocedure Watergehalte

-      NEN-EN-ISO 17892-1

Bepalingsprocedure Organischestofgehalte

-      NEN-EN-ISO 14688-2 + NEN8991

Bepalingsprocedure Kalkgehalte

-      NEN-EN-ISO 14688-2 + NEN8991

Bepalingsprocedure Volumieke Massa

-      NEN-EN-ISO 17892-2

Bepalingsprocedure Volumieke massa Vaste delen

-      NEN-EN-ISO 17892-3

Bepalingsprocedure Korrelgrootteverdeling

-      NEN-EN- ISO 17892-4

-      NEN-ISO 13317-3

-      NEN-ISO 13320

Bepalingsprocedure Ongedraineerde schuifsterkte

-      NEN-EN-ISO 14688-2 + NEN8991

Bepalingsprocedure Zettingseigenschappen

-      NEN-EN-ISO 17892-5

-      ASTM D4186

Bepalingsprocedure Consistentiegrenzen

-      NEN-EN-ISO 17892-12

Bepalingsprocedure Schuifspanningsverloop bij belasting

-      NEN-EN-ISO 17892-8

-      NEN-EN-ISO 17892-9

Bepalingsprocedure Schuifsterkte bij horizontale vervorming

-      ASTM D6528

Bepalingsprocedure Verzadigde waterdoorlatendheid

-      NEN-EN-ISO 17892-11