Begin de dag met een BRO'tje

Ook in 2023 programmeren we speciaal voor alle BRO'ers een online serie colleges/webinars/workshops. De BRO'tjes zijn gratis en het is makkelijk om mee te doen. Ieder BRO'tje heeft een eigen aanmeldformulier dat een aantal weken voor het BRO'tje  beschikbaar is. Als je bent aangemeld voor de nieuwsbrief, ontvang je vanzelf een uitnodiging  voor de webinars. Vaste gasten kunnen ook eenmalig het aanmeldformulier voor alle BRO'tjes invullen.

Alle BRO'tjes zijn van  9.00 tot 10.00 uur. Zet deze data alvast in je agenda:

Volgende BRO'tje

Het volgende BRO'tje staat gepland voor 16 februari. Je kunt je alvast aanmelden. Als je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, ontvang je hiervoor vanzelf een uitnodiging.

BRO'tje 16 februari

Het provinciaal beleid van Noord-Brabant leunt nu al sterk op de inhoud van de BRO. In dit BRO'tje krijgen we een inkijkje in het organisatorische proces dat is doorlopen om actuele grondwaterstanden van het provinciaal meetnet op dagelijkse basis te kunnen registreren in de BRO. Vervolgens licht de provincie toe hoe deze grondwaterstandsgegevens en ook het model Grondwaterspiegeldiepte gebruikt worden in nationale en regionale beleidsstudies op het gebied van verdroging en vernatting.