Aardkundig erfgoed in beeld: De basis van het landschap zichtbaar met de BRO

In dit BRO’tje gaan we in op de waarde van Aardkundig erfgoed en hoe dit bij kan dragen aan actuele en toekomstige ruimtelijke vraagstukken. Hierbij zijn ook actuele, gedetailleerde en betrouwbare data en informatie van groot belang. En precies daar komt de BRO in beeld.

Over aardkundig erfgoed

Aardkundig erfgoed vertelt het verhaal van de natuurlijke vorming van het landschap door te onderzoeken hoe reliëf, bodem, ondergrond, water en menselijke handelen samenkomen. Begrip en zichtbaarheid van aardkundig erfgoed is essentieel om water en bodem sturend te laten zijn bij landinrichting.

Aardkundige fenomenen vormen mede de basis van het huidige cultuurlandschap en zijn van groot belang bij gebiedsbeheer en natuurinrichting. Aardkundig erfgoed moet letterlijk en figuurlijk op de kaart gezet worden. Daarom zetten Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Wageningen Environmental Research en TNO zich gezamenlijk in om dit erfgoed onder de aandacht te brengen. Dat doen zij onder meer door inspirerende praktijkvoorbeelden te delen over hoe geomorfologie, bodem en ondergrond gebruikt worden voor waterbeheer, natuurbeheer en gebiedsontwikkeling.

Actuele, gedetailleerde en betrouwbare data en informatie zijn hiervoor van groot belang. Daarom wordt er bijvoorbeeld momenteel gewerkt aan een actualisatie van de geomorfologische kaart voor de 43 verschillende aardkundig waardevolle gebieden die erkend zijn door de provincie Noord-Brabant. Dit is bedoeld om het Brabants aardkundige landschap beter te kunnen behouden in de ruimtelijk planvorming

Sprekers

  • Harm Jan Pierik (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
  • Tom Harkema (Wageningen Environmental Research)

Bekijk het BRO'tje terug

Presentatie

Download de presentatie (pdf, 48 MB)

Interessante links