Aan de slag met Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (SAD)

Begin 2024 is het zo ver: dan is het technisch mogelijk om bestaande gegevens over Milieuhygiënisch bodemonderzoek aan de Landelijke Voorziening te leveren. Wat kun je zelf al doen om je hierop voor te bereiden? En hoe word je ontzorgd? In dit BRO’tje praten we je graag bij en we horen ook graag van jullie welke vragen er leven.

De afgelopen tijd is hard gewerkt aan Milieukwaliteit. Met velen van jullie is nagedacht over het definiëren van de standaard voor archiefgegevens van Milieuhygiënisch bodemonderzoek (SAD). Ook wordt technisch gebouwd aan de BRO Landelijke Voorziening, zodat alles klaar staat om aan te kunnen leveren vanaf begin 2024.

Welke gegevens kan je leveren? Welke testen worden nog met softwareleveranciers en bronhouders uitgevoerd voordat we live gaan? Wat doet de softwareleverancier bij het aansluiten op de BRO? En wat kan (moet) de bronhouder zelf doen? Naast toelichtingen door Ruud Boot (BRO), Roeland Heuff (SIKB), Megan Wouters (TNO) en Marie-Claire Eichhorn (Visma RoxitJ) is er uiteraard ook ruimte voor het stellen van vragen. We nodigen je graag uit!

Terugkijken

Presentaties


milieukwaliteit_milieuhygi-nisch-bodemonderzoek-