Webinar Implementatie Milieukwaliteit

Op 9 april organiseerde VismaRoxit een webinar over Milieukwaliteit in de BRO. Na een inleiding door Martin Peersmann, programmamanager BRO besprak VismaRoxit de aansluiting van hun informatiesysteem NazcaBodem op de BRO voor de uitwisseling van milieuhygiënische bodemgegevens. Megan Wouters (Geologische Dienst Nederland) vertelde meer over het Bronhouderportaal.

Naar verwachting op 1 januari 2025 komt er een nieuw domein bij in de Basisregistratie Ondergrond (BRO): Milieukwaliteit.  Onder dit domein vallen twee registratieobjecten: Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (SAD) en het Overheidsbesluit Bodemverontreiniging (SLD). SAD betreft alle inhoudelijke gegevens, SLD betreft het besluit van de overheid met het oog op maatregelen (bijvoorbeeld saneren) en eventuele gebruiksbeperkingen.

Voor de BRO-coördinatoren betekent dit domein erbij nieuwe uitdagingen voor de implementatie ervan. De implementatie van dit domein begint al in 2024, als eerste met SAD IMBRO/A (bestaande gegevens) waarvan de gegevenscatalogus inmiddels gereed is. De softwareleveranciers van bestuursorganen en omgevingsdiensten in het domein milieukwaliteit vormen voor ons belangrijke partners bij de implementatie.

Webinar

Het milieudomein is een complex domein dat veel bestuursorganen en uitvoeringsorganisaties raakt. VismaRoxit is een grote en ervaren leverancier in dit werkveld. Voor de ontwikkeling van de BRO werken we dan ook (onder andere) met hen samen. Het webinar van 9 april  webinar kan behulpzaam zijn bij het implementeren van het BRO domein milieukwaliteit in jullie organisatie. Daarom delen we het hier graag met jullie.

Terugkijken

Presentaties


Meer informatie

Meer informatie over Milieukwaliteit kun je vinden op: