Verzilting en de BRO

Over dit webinar

We hebben in Nederland op veel plekken te maken met verzilting: het geleidelijk toenemen van het zoutgehalte van bodem of water. Dit is niet gunstig voor drinkwaterwinning, maar ook bij landbouw en natuur is het een aandachtspunt. De provincie Zeeland heeft hier ook mee te kampen en voor een provincie waar 77% van de grond gebruikt wordt voor de landbouw, is dat een groot probleem. Maar er wordt aan oplossingen gewerkt. Hoe helpen gegevens van Formatieweerstandonderzoek (FRD) uit de BRO hierbij?

In dit BRO’tje vertellen we meer over verzilting en de rol van de BRO. En hoewel provincies gaan over grondwaterkwaliteit, wordt goed samengewerkt met gemeenten waar de verzilting voorkomt.

waterdunen-oktober-2020-27

Dit BRO’tje begint met een korte introductie door Erik Simmelink. Hij vertelt hoe je verzilting kunt meten en welke registratieobjecten iets vertellen over zout in de ondergrond. Vervolgens krijgen we een inkijkje van de provincie Zeeland en de relevantie van het voorkomen van verzilting. Ronnie Hollebrandse legt uit hoe de provincie verzilting aanpakt: van het verzamelen van gegevens tot beleidsontwikkeling. Ook de samenwerking tussen gemeente en provincie komt aan bod. Gijs Janssen laat tot slot zien hoe je vanuit de helikopter het zout in de ondergrond kunt ‘zien’.

Spreker:

  • Erik Simmelink | Informatiemanager grondwater, Geologische Dienst Nederland (TNO)

  • Ronnie Hollebrandse | Beleidsadviseur grondwater, provincie Zeeland

  • Gijs Janssen | Geohydroloog, Deltares

Terugkijken

Presentaties

Verzilting en de BRO: een korte introductie (pdf, 1.5 MB)

Verzilting en de BRO: de relevantie van het voorkomen van verzilting (provincie Zeeland) (pdf, 11 MB)

Zoet-zout grondwatermodellering en FreshEM (pdf, 8.8 MB)