BRO nieuwsbrief november

In deze nieuwsbrief onder meer:

 • Pilot: BRO Underground Challenge voor studenten
 • Nieuw: Notificatieservice voor putregistraties
 • BRO te gast bij diverse bijeenkomsten
 • Bijpraatsessie Mijnbouw in de BRO 7 december
 • BRO website - Pagina's uitgelicht
 • Bijna alle bronhouders actief met eHerkenning in het BHP
 • Corrigeren en aanvullen in Bronhouderportaal alleen nog door dataleverancier
 • Lopende publieke consultaties

Pilot: Underground Challenge voor studenten

Studenten van de National Geo Information Minor lieten zich uitdagen in de eerste BRO Underground Challenge. Het programma Basisregistratie Ondergrond liet de studenten met een frisse blik kijken naar oplossingen voor de nieuwe wijk Merwedekanaalzone in de stad Utrecht. Zij moesten daarbij gebruik maken van gegevens van boven- én ondergrond. Het winnende team bedacht een plan waarmee water ondergronds kan worden opgeslagen, zodat het kan worden gebruikt in periodes van langdurige droogte. Bekijk de aftermovie!

Nieuw: Notificatieservice voor putregistraties

De BRO verzorgt een pilot voor bronhouders met een notificatieservice voor nieuw geregistreerde putten (GMW) in de BRO. Bij registratie van een nieuwe grondwatermonitoringput in de BRO krijgt deze een BRO-ID. Maar ook een Putcode. Tot nu toe was het niet mogelijk om deze extra informatie eenvoudig terug te krijgen om toe te voegen aan de eigen administratie. Dat is met de notificatieservice opgelost. U kunt zich nu abonneren op deze service. U krijgt dan wekelijks een notificatie van de recente registraties.

BRO te gast

De afgelopen maand was het Programma BRO te gast bij diverse bijeenkomsten, zoals het Deltacongres en SIKB Jaarcongres, om te praten over de relatie tussen maatschappelijke onderwerpen en de ondergrond. We blikken terug op de bijeenkomsten en de actuele onderwerpen die aan bod kwamen. Sommige sessies zijn opgenomen en kunt u terugkijken.

Bijpraatsessie Mijnbouw in de BRO 7 december

Werkt u bij de gemeente, provincie of het waterschap met gegevens over olie, gas, zoutcavernes, geothermie of mijnbouwwet vergunningen? Denk dan met ons mee over hoe we deze moeten vastleggen in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Op 7 december organiseren TNO en Geonovum een bijpraatsessie over het domein Mijnbouw binnen de BRO. We laten dan zien waarvoor wij nu standaarden ontwikkelen. Doel is dat de Basisregistratie Ondergrond díe gegevens gaat bieden die we in de praktijk van elkaar nodig hebben en in ons werk. Daarom nodigen we experts binnen gemeenten, provincies, waterschappen en rijk van harte uit om hierover met ons te klankborden!

BRO website - Pagina's uitgelicht

We werken iedere dag aan de website om alle informatie actueel te houden en om de informatie zoveel mogelijk aan te laten sluiten op uw behoeften. Hieronder een aantal pagina's die we graag uitlichten.

 • De afgelopen maand is een nieuwe pagina gepubliceerd op de website dat speciaal is ontwikkeld voor gemeenten. In 1 oogopslag vindt u hier met welke registratieobjecten gemeenten voornamelijk te maken hebben. Bekijk het overzicht.
 • De Storymaps die uitleg geven over het registratieobject booronderzoek zijn vernieuwd en ondergebracht in één nieuwe Storymap. In de nieuwe versie wordt extra aandacht besteed aan de classificatiemethoden en de verschillende vakgebieden. Bekijk de nieuwe Nieuwe Storymap Booronderzoek: Classificatiemethoden & vakgebieden.
 • De basispresentaties zijn aangevuld met een nieuwe presentatie over de registratieobjecten. De basispresentaties kunt u zelf als BRO-coördinator of andere betrokkene gebruiken om bijvoorbeeld een training of presentatie te geven.
 • De kennispagina is opnieuw ingericht en aangevuld.  Hier vindt u onder meer handreikingen, publicaties en inhoudelijke essays.
 • De planning met het overzicht van de opleverdata van de registratieobjecten is geüpdatet.
 • De BRO 4 BRO is weer aangevuld. Hier vindt u allerlei praktische documenten, aanpakken en oplossingen van organisaties die met de BRO werken.

Bijna alle bronhouders actief met eHerkenning in het BHP

We sluiten de maand november af met goed nieuws! Meer dan 90% van de bronhouders is met eHerkenning actief in het Bronhouderportaal. En het overgrote deel van de bronhouders levert ook actief gegevens aan de BRO!

Corrigeren en aanvullen in Bronhouderportaal alleen nog door dataleverancier

Voortaan kunnen alleen oorspronkelijke dataleveranciers aanvullingen en correcties doen in het Bronhouderportaal. Als een dataleverancier onderaannemers heeft in het Bronhouderportaal, dan kreeg de oorspronkelijke dataleverancier een foutmelding bij het corrigeren of aanvullen van gegevens in het Bronhouderportaal. Dit probleem is op verzoek van de dataleveranciers nu opgelost.

Lopende publieke consultaties

Momenteel loopt 1 publieke consultatie:

Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal.

Veelgestelde vragen aan de BRO

1. Als programmeur heb ik bij de ontwikkeling van software soms vragen over technische aspecten van de BRO. Is dat ook iets voor het Softwareplein?

Ja zeker. Het Softwareplein is een tweewekelijks overleg- en ontmoetingspunt voor IT-experts en softwareontwikkelaars van BRO-software voor het aanleveren of opvragen van data. Het is een inloopuur om technische en operationele aspecten te bespreken. Waar mogelijk helpen we u ook verder op weg. Aanmelden kan via bro@minbzk.nl, dan ontvangt u een serie Outlook-uitnodigingen voor het BRO Softwareplein.

2. Als een peilbuis wordt geplaatst, is het dan verplicht om de bodembeschrijving in de BRO op te nemen?

Het type booronderzoek bepaalt of het aangeleverd moet worden. Het type booronderzoek wordt onderscheiden in vakgebieden. Vaak wordt voor het plaatsen van een peilbuis een ‘geotechnisch booronderzoek’ of een ‘toegepast geologisch booronderzoek’ uitgevoerd. In bijzondere gevallen is het een ‘geologisch booronderzoek’. Lees er meer over in de storymap en bekijk bij de planning wanneer wat aangeleverd kan worden bij de BRO. Voor overige booronderzoeken geld dat die nog niet zijn opgenomen in de BRO en dus ook niet kunnen worden aangeleverd.

3. Zijn er softwarepakketten voor het aanleveren van gegevens?

Om gegevens in het juiste formaat te krijgen om aan te leveren bij het Bronhouderportaal, zijn voor programmeurs en softwareontwikkelaars per registratieobject technisch inhoudelijke instructies beschikbaar. U kunt het omzetten van de gegevens ook uitbesteden. Daarnaast zijn er inmiddels steeds meer partijen in de markt die al kant-en-klare BRO software leveren of software die is aangepast voor de BRO. Informeer in uw branche wat er al beschikbaar is.

BRO Ondersteuning

Kunt u niet vinden wat u zoekt of loopt u vast? De Servicedesk helpt u graag bij het beantwoorden van al uw BRO-vragen - niet alleen de technische. Ook zorgen de medewerkers voor het oplossen van uw problemen. Bel 088-8664 999 of vul het contactformulier in.

BRO Ketendagen

Tijdens de maandelijkse Ketendag kunt u helpen bij het maken van de BRO. De BRO teams demonstreren de technische resultaten over de afgelopen vier weken. De dag staat vooral in het teken van uw feedback, zodat we de BRO nog verder kunnen ontwikkelen. De eerstvolgende Ketendag staat gepland op donderdag 17 december. U bent van harte welkom! Het programma van deze dag volgt zo snel mogelijk. Als eerste op de hoogte zijn? Meld u dan aan voor de mailinglijst, dan ontvangt u iedere maand een uitnodiging inclusief het programma.

BRO Agenda

Het programma BRO organiseert diverse bijeenkomsten om bij te praten, uw feedback te krijgen en samen te werken. Dat gebeurt de komende tijd online. Kijk daarvoor in de agenda. We hopen dat u met ons mee wil blijven denken en zien u graag bij een van onze videoconferenties of online vergaderingen!

U bent ingeschreven voor de BRO nieuwsbrief. Collega inschrijven voor de BRO nieuwsbrief of uitschrijven? In- of uitschrijven nieuwsbrief.