BRO te gast

Gepubliceerd 27 november 2020

De afgelopen maand was het Programma BRO te gast bij diverse bijeenkomsten om te praten over de relatie tussen maatschappelijke onderwerpen en de ondergrond. We blikken terug op de bijeenkomsten en de actuele onderwerpen die aan bod kwamen. Sommige sessies zijn opgenomen en kunt u terugkijken.

Deltacongres

Op donderdag 12 november vond het elfde Deltacongres plaats. De BRO was de hele middag aanwezig als standhouder op de Deltaparade om met de bezoekers in gesprek te gaan. Aan het eind van de middag organiseerde het programma een inloopsessie in de vorm van een themacafé over de casus Brouwersdam en de BRO. Deze sessie ging over hoe ondergrondgegevens en 3D ruimtelijke planning helpen bij de planvorming voor een nieuwe doorlaat in de Brouwersdam. Het Programma BRO nam samen met Rijkswaterstaat en andere betrokkenen de proef op de som met een praktijkvoorbeeld. Het Praktijkvoorbeeld vindt u op onze Praktijkkaart. We kijken terug op een geslaagde middag. Het Deltacongres had dit jaar 2300 inschrijvingen. Lees het magazine waarin het Deltaprogramma terugblikt op het Deltacongres.

SIKB Jaarcongres

‘Schatten van de bodem’ is dit jaar het thema van het virtueel SIKB Jaarcongres. Een online serie waarin het verhaal van de bodem wordt verteld. Op 19 november mocht de BRO het verhaal vertellen met de boodschap: ‘De bodem beter in beeld met de Basisregistratie Ondergrond’. Deze sessie ging over de impact van de energietransitie en klimaatadaptatie op de directe leefomgeving en ondergrond. Niet alles kan op dezelfde plek. Het is dus essentieel om een integraal ruimtelijk inzicht te krijgen in de ondergrond. Fundament hiervoor is eenduidige en betrouwbare informatie. Bekijk de uitzending.

INNOvember

De Rijks Innovatie Community organiseert in samenwerking met 13 Rijksonderdelen INNOvember: een maand lang werken, leren en beleven van innovatie voor en door de overheid. Op 24 november presenteerde de BRO de sessie: ‘Hoe kan de beleidsmedewerker gebruik maken van innovatieve geodata over de ondergrond van Nederland?’

Martin Peersmann, programmamanager BRO, introduceerde in zijn presentatie de kerndoelen van de NOVI en de mogelijkheden van een Digital Twin van de Leefomgeving. Michiel van der Meulen, Hoofdgeoloog bij de Geologische Dienst Nederland TNO, leerde het publiek meer over geomodellering en het innovatief gebruik van (geo)data. Tenslotte praatte Rene Peters, Business Director Gas Technology TNO, de deelnemers bij over project PosHYdon. Op het bestaande olieproductieplatform Q13a van Neptune Energy, ruim tien kilometer uit de kust van Den Haag, zal de PosHYdon installatie groene waterstof gaan produceren uit duurzame elektriciteit opgewekt door wind en zon. Bekijk de presentatie terug:

  • Deel 1 – spreker: Martin Peersmann
  • Deel 2 – spreker: Michiel van der Meulen
  • Deel 3 – spreker: René Peters

Festival Follow Up

Kunnen milieuhygiënische bodemdata worden opgenomen in de BRO? Tijdens het Festival Follow Up op 25 november informeerden Martin Peersmann (BRO) en Roeland Heuff (SIKB) de deelnemers over dit vervolgonderzoek. Zodra de opname van de sessie beschikbaar is zal deze worden toegevoegd aan dit bericht.