Planning 4 tranches

De Basisregistratie Ondergrond bevat steeds meer gegevens en modellen over de ondergrond. Bronhouders leveren deze gegevens per registratieobject aan. De registratieobjecten worden de komende jaren in vier tranches ingevoerd. Tranche 1, 2 , 3 en een deel van 4 zijn inmiddels van kracht. Hier vind je de inhoud en planning van alle registratieobjecten.

gehele planning aangepast T4, 20 mei 2021 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4


Overzicht aanleverplicht gemeenten

Overzicht van de BRO registratieobjecten waar gemeenten voornamelijk mee te maken hebben.

Roadmap

Actuele BRO Roadmap

Welke gegevens komen niet in de BRO?

Gegevens over parkeergarages, kelders, of tunnels, en kabels en leidingen komen niet in de BRO. Daarvoor bestaan andere registraties en regelingen, zoals de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Wet informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netwerken (WIBON).