Nieuwe Storymap Booronderzoek: Classificatiemethoden & vakgebieden

Gepubliceerd 25 november 2020

De storymaps die uitleg geven over het registratieobject booronderzoek zijn vernieuwd en ondergebracht in één nieuwe Storymap. In de nieuwe versie wordt extra aandacht besteed aan de classificatiemethoden en de verschillende vakgebieden.

Standaardisatie

De Basisregistratie Ondergrond ordent een grote hoeveelheid aan gegevens rondom booronderzoek. Bij het ordenen van deze gegevens spelen het vakgebied waarbinnen het booronderzoek wordt uitgevoerd en de classificatiemethoden een belangrijke rol. Welke vakgebieden en classificatiemethoden dit zijn en hoe de BRO hiermee omgaat leest u allemaal in de nieuwe Storymap: Booronderzoek in de Basisregistratie Ondergrond; vakgebieden en classificatiemethoden.

Booronderzoek

Booronderzoek is een van de vijf registratieobjecten in het domein bodem- en grondonderzoek van de Basisregistratie Ondergrond. Booronderzoek is een manier om informatie te krijgen over de opbouw van de ondergrond door het boren van een gat in de grond. Bij de Basisregistratie Ondergrond is een booronderzoek één boring waaraan onderzoek is gepleegd op één locatie met één opdracht en op één moment onder de verantwoordelijkheid van één bronhouder. Het soort booronderzoek kan variëren in diepte en samenstelling en is mede afhankelijk van het vakgebied waarvoor het gemaakt wordt.

Actueel

De Storymap is in ontwikkeling en wordt voortdurend geactualiseerd. Heeft u behoefte aan meer uitleg over bepaalde onderwerpen? Uw feedback wordt zeer op prijs gesteld. Feedback, vragen of opmerkingen kunt u doorgeven aan: Ruud Mutsaers, ruud.mutsaers@tno.nl en/of Gineke van Putten, g.vanputten@geonovum.nl.


BRO Storymaps

Bekijk alle tot nu toe gepubliceerde Storymaps die zijn gemaakt voor de ondersteuning van het standaardisatieproces. Deze Storymaps geven meer inzicht in het registratieobject, doelgroepen en bijvoorbeeld wettelijke kaders.