Corrigeren en aanvullen in Bronhouderportaal alleen nog door dataleverancier

Gepubliceerd 27 november 2020

Voortaan kunnen alleen oorspronkelijke dataleveranciers aanvullingen en correcties doen in het Bronhouderportaal. Als een dataleverancier onderaannemers heeft in het Bronhouderportaal, dan kreeg de oorspronkelijke dataleverancier een foutmelding bij het corrigeren of aanvullen van gegevens in het Bronhouderportaal. Dit probleem is op verzoek van de dataleveranciers nu opgelost.

Tot voor kort was de organisatie die als laatste gemachtigd was als dataleverancier ook degene die gegevens mag corrigeren of aanvullen. Als een dataleverancier dus een uitvoerder of softwareontwikkelaar gemachtigd had om data aan te leveren via het Bronhouderportaal, kon de oorspronkelijke dataleverancier geen correcties of aanvullingen meer aanleveren.

Databeheerder

Voortaan is daarom de organisatie die door de bronhouder is aangewezen als dataleverancier, degene die correcties of aanvullingen mag doen. De organisatie van de dataleverancier is dan als het ware ook de databeheerder. Als die dataleverancier andere uitvoerders of softwareontwikkelaars machtigt om gegevens aan te leveren in het Bronhouderportaal, kunnen die daarna niet meer zelf corrigeren of aanvullen. Zij kunnen correcties of aanvullingen in het Bronhouderportaal doorgeven aan de oorspronkelijke dataleverancier, zodat die ze kan doorsturen naar de LV BRO.

Niet met terugwerkende kracht

Deze wijziging wordt niet met terugwerkende kracht toegepast. Dus heeft u voor 13 november 2020 gegevens van een registratieobject aangeleverd, dan is corrigeren en/of aanvullen alleen mogelijk voor de laatstgemachtigde dataleverancier. Krijgt u in dat geval een foutmelding? Neem dan contact op met de BRO Servicedesk. Dan kijken we hoe we het voor u kunnen oplossen.