Nieuw: Notificatieservice voor putregistraties

Gepubliceerd 30 november 2020

De BRO verzorgt een pilot voor bronhouders met een notificatieservice voor nieuw geregistreerde putten (GMW) in de BRO. Bij registratie van een nieuwe grondwatermonitoringput in de BRO krijgt deze een BRO-ID. Maar ook een Putcode. Tot nu toe was het niet mogelijk om deze extra informatie eenvoudig terug te krijgen om toe te voegen aan de eigen administratie. Dat is met de notificatieservice opgelost. U kunt zich nu abonneren op deze service. U krijgt dan wekelijks een notificatie van de recente registraties.

De service is beschikbaar voor medewerkers van organisaties die zijn aangemeld bij de BRO. U kunt zich abonneren door een aanvraag te doen bij de BRO Servicedesk via support@broservicedesk.nl. Vermeld daarbij: ‘Aanvraag notificatieservice putregistraties’.

Aanmelden

Let op: Momenteel is de service in een pilotfase. In de maand december is er ruimte voor maximaal dertig nieuwe abonnees. Als alles meezit sluiten we de pilot in januari 2021 af. Daarna kan iedereen een abonnement krijgen. En als er behoefte aan is, wordt de nu beschikbare functionaliteit daarna ook verder uitgebreid.