BRO nieuwsbrief maart

In deze nieuwsbrief onder meer:

  • Heel Bronhoudend Nederland aangemeld bij de BRO!
  • Interview met Floor Bal, wethouder gemeente Velsen
  • Waterschappen BROmotor van registraties
  • Provincie Utrecht brengt 'putten met geschiedenis' naar de BRO
  • Historische gegevens sonderingen makkelijk aanleveren
  • Pak thuis uw puttenadministratie op met BROLab
  • Nieuw: BRO Community
  • Kinderpagina: BRO 4 Kids
  • Internetconsultatie wijziging Besluit Bro

Heel Bronhoudend Nederland aangemeld bij de BRO!

Alle gemeenten, waterschappen, provincies en landelijke overheidsorganisaties zijn aangemeld bij de BRO. Ook levert bijna 60% van de bronhouders gegevens aan bij de BRO. En meer dan 50% leverde gegevens van grondwatermonitoringputten aan. Dit zijn belangrijke mijlpalen in de implementatie van de wet Bro, die op 1 januari 2018  inwerking is getreden.

Er is een wereld te winnen in de ondergrond

Interview met wethouder Floor Bal

Water is misschien wel de belangrijkste inspiratiebron voor de bezieling waarmee Floor Bal het onderwerp bodem en ondergrond telkens weer op de bestuurlijke agenda’s in Nederland probeert te krijgen. De wethouder van Velsen breekt een lans voor vooruitkijken: “Langer dan je termijn van vier jaar!” En in diverse bewoordingen wijst hij telkens weer op het belang van samenwerken en samen beleid maken, zeker als het over ondergrond en maatschappelijke opgaven gaat. “Structuren en systemen eindigen nou eenmaal niet bij de gemeentegrens.”

Waterschappen BROmotor van registraties

Waterschappen blijken verantwoordelijk te zijn voor ongeveer de helft van het totale aantal doorgeleverde objecten in tranche 1 in de BRO. Dat blijkt uit een analyse van het BRO Implementatieteam.

Provincie Utrecht brengt 'putten met geschiedenis' naar de BRO

De provincie Utrecht heeft 275 grondwatermonitoringputten met geschiedenis aan de BRO geleverd. Het gaat om putten uit DINO met een soms uitgebreide en complexe geschiedenis aan wijzigingen. Ook dit soort putten kan nu makkelijk met grote aantallen tegelijk geregistreerd worden. De registratie van deze en andere putten in de BRO is belangrijk, omdat zo in Tranche 3 de bijbehorende grondwaterstanden in de BRO opgenomen kunnen worden.

Historische gegevens sonderingen makkelijk aanleveren

Heeft u tijd voor een uitzoekklus? Graag maken we u erop attent dat ook historische gegevens van geotechnisch sondeeronderzoek (gegevens van voor 1 januari 2018) welkom zijn bij de BRO. Mocht u een GEF-bestand van een sondering tegenkomen, dan kunt u deze bestanden doorsturen naar de Servicedesk. Het BRO Implementatieteam zorgt dan voor aanleveren van deze gegevens aan de BRO. U hoeft als bronhouder alleen nog te controleren.

Pak thuis uw puttenadministratie op met BROLab

Al meer dan 50% van de bronhouders hebben grondwatermonitoringputten in de BRO opgenomen. Misschien heeft u nu wat ruimte om dit ook op te pakken. Dat kan vanuit huis, via het hulpmiddel BROLab. Dit wordt nog tot 1 juli 2020 gratis beschikbaar gesteld aan bronhouders door het BRO Implementatieteam. Ervaring van andere BRO’ers laat zien dat er snel resultaat geboekt kan worden.

Nieuw: BRO Community

De BRO maken we samen. Daarom is het belangrijk dat we met elkaar in contact blijven en elkaar helpen - vooral in deze tijd. Dit kan tijdelijk niet fysiek, maar wel digitaal. Om dit te faciliteren heeft het Programma BRO de BRO Community opgericht onder de naam 'Samen maken we BRO!'

BRO 4 Kids

We kunnen ons voorstellen dat thuiswerken met kinderen in de buurt soms best even improviseren is. Daarom verzamelen we onder BRO 4 Kids ideeën voor educatieve en creatieve activiteiten die te maken hebben met ondergrond en geologie.

Internetconsultatie wijziging Besluit Bro

Op dit moment kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties via een internetconsultatie kennisnemen van de wijziging van het Besluit basisregistratie ondergrond. Dit besluit treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2021. De wijziging is nodig vanwege de uitbreiding van de BRO met een derde tranche . Ook zijn de bijbehorende brondocumenten beschreven. De internetconsultatie is bedoeld om reacties en commentaar te verzamelen op het voorstel. De consultatie loopt tot en met 22 april 2020.

Coronavirus: Hoe blijven we samen werken aan de BRO?

De coronamaatregelen raken ons allemaal. Hoe gaan we bij het Programma Basisregistratie Ondergrond (BRO) om met deze situatie?

Vragen aan de BRO Servicedesk

1. Hoeven er geen kaartbladnummers meer aangeleverd te worden bij Grondwatermonitoringputten?

Dat klopt. De kaartbladnummers worden nu gegenereerd op basis van de aangeleverde coördinaten van de grondwatermonitoringput. Dat gebeurt automatisch zodra u gegevens aanbiedt aan de LV BRO via het Bronhouderportaal. Stuurt u wel een kaartblad mee, dan wordt uw levering afgekeurd.

2. Waar vind ik informatie over onderhoud of storingen?

Op de Servicepagina van basisregistratieondergrond.nl houden we u op de hoogte over gepland onderhoud en eventuele storingen. Onderhoud proberen we zoveel mogelijk in het weekend te plannen, zodat u hier zo min mogelijk hinder van ondervindt. In de avond en in het weekend is de Servicedesk niet bemand. Eventuele storingen zullen de eerstvolgende werkdag gemeld worden op de site.

3. Kan ik bij het Bronhouderportaal ook inloggen met eHerkenning 3 of 4?

Voor het Bronhouderportaal is minimaal eHerkenning 2+ nodig. Met eHerkenning 3 of 4 is het dus ook mogelijk om in te loggen. Als leverancier logt u overigens altijd in met eHerkenning. Bij een bronhouderorganisatie logt de beheerder in met eHerkenning. Andere medewerkers van een bronhouderorganisatie kunnen ook zonder eHerkenning inloggen.

BRO Ondersteuning

Heeft u ondersteuning nodig?

Kunt u niet vinden wat u zoekt of loopt u vast? De BRO Servicedesk helpt u graag bij het beantwoorden van uw vragen en bij het oplossen van problemen. Soms kan een telefoontje naar 088-8664 999 al genoeg zijn.

Als uw vraag of probleem meer voeten in aarde heeft, ondersteunt het BRO Implementatieteam bronhouders. Een van de teamleden komt dan bij u langs. Het kan ook zijn dat het implementatieteam vragen heeft aan u over sonderingen of grondwatermonitoringsputten die nog niet in de BRO staan. Het team neemt dan contact met u op.

BRO Agenda

Het programma BRO organiseert diverse bijeenkomsten om bij te praten, uw feedback te krijgen en samen te werken. Dat gebeurt de komende tijd online. Kijk daarvoor in de agenda. We hopen dat u met ons mee wil blijven denken en zien u graag bij een van onze videoconferenties of online vergaderingen!

U bent ingeschreven voor de BRO nieuwsbrief. Collega inschrijven voor de BRO nieuwsbrief of uitschrijven?