eHerkenning 2+

Bij de BRO is minimaal eHerkenning 2+ nodig om in te loggen op het Bronhouderportaal. Als leverancier logt u altijd in met eHerkenning. Bij een bronhouderorganisatie logt de beheerder in met eHerkenning.

Wat is eHerkenning (2+)?

e-Herkenning is een inlogmiddel in de vorm van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Inloggen met eHerkenning lijkt op inloggen met DigiD, maar dan voor bedrijven. eHerkenning is een initiatief van de Rijksoverheid en stelt medewerkers in staat namens de organisatie veilig officiële digitale handelingen en transacties uit te voeren op internet. Voor applicaties van de overheid is het dé standaard. Bijna elke overheidsorganisatie gebruikt inmiddels eHerkenning.

eHerkenning is beschikbaar in verschillende smaken. eHerkenning 2+ staat voor een verhoogd beveiligingsniveau. Op het laagste niveau werkt eHerkenning met alleen een gebruikersnaam en een wachtwoord. Maar voor niveau 2+ is bij elke nieuwe inlog een extra éénmalig te gebruiken inlogcode nodig. Dat lijkt op hoe dat bijvoorbeeld bij interbankieren werkt. Deze inlogcode wordt verstrekt via sms of via een speciaal apparaatje (een 'token'). Hoe dat in uw situatie gaat werken hangt af van uw eHerkenningsleverancier en het beleid in uw organisatie.

eHerkenningsaccount aanvragen

Dit is een kwestie van de collega opsporen die eHerkenning beheert. eHerkenningsbeheer is vaak bij de ICT-afdeling belegd, maar kan ook iemand zijn van het directiesecretariaat of een inkoper. Bij deze collega kunt u uw account aanvragen. Mogelijk hebt u daarnaast toestemming nodig van uw direct leidinggevende of uw directeur. Als uw organisatie nog geen eHerkenning heeft dan kunt u uw inkoopafdeling vragen een contract afsluiten met één van de vijf gecertificeerde aanbieders. Deze bedrijven zijn hiervoor door de Rijksoverheid gecertificeerd.

Samengevat doorloopt u de volgende stappen voor het regelen van eHerkenning de volgende stappen:

  1. Zoek uw eHerkenningscoördinator op en vraag wat de aanvraagprocedure is.
  2. Vraag toestemming van uw leidinggevende of directeur als dat het beleid is in uw organisatie.
  3. Wacht tot u uw gebruikersaccount ontvangt. Dat gebeurt meestal via de post.
  4. Activeer uw eHerkenningsaccount.
  5. Vraag uw eHerkenningscoördinator om u te machtigen voor:
    1. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
    2. Bronhouderportaal Basisregistratie Ondergrond
  6. Geef hierbij uw telefoonnummer op als u sms-codes gaat gebruiken als éénmalige inlogcode.

Nu kunt u het account gebruiken om in te loggen in het Bronhouderportaal.

Expliciete machtiging is noodzakelijk

Voor het Bronhouderportaal is het verkrijgen van een eHerkenningsaccount niet voldoende. Er is een tweede actie noodzakelijk: Het verhoogde beveiligingsniveau 2+ verlangt dat uw eHerkenningscoördinator u expliciet machtigt voor het gebruik van diensten van: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en expliciet voor het gebruik van Bronhouderportaal basisregistratie ondergrond. (Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat levert de eHerkenningsinfrastructuur voor het Bronhouderportaal.)

Uw eHerkenningscoördinator beschikt over een beheerpagina op internet om deze machtiging voor u in te stellen, maar kan dat pas doen als u uw account ontvangen en geactiveerd hebt.

Let op! De praktijk leert: Als u een account hebt en het inloggen werkt niet dan is de meest waarschijnlijke oorzaak dat u de hierboven beschreven expliciete machtiging nog niet hebt gekregen.


Disclaimer

eHerkenning is geen onderdeel van de BRO, maar een landelijk beschikbaar inlogmiddel waar ook de BRO gebruik van maakt. Deze pagina is bedoeld om u op weg te helpen binnen uw organisatie eHerkenning te verkrijgen. In de specifieke situatie van uw organisatie kunnen dingen iets anders werken. Neem contact op met uw collega die eHerkenning voor uw organisatie beheert.

eHerkenning 3 of 4

Voor het Bronhouderportaal is minimaal eHerkenning 2+ nodig. Met eHerkenning 3 of 4 is het dus ook mogelijk om in te loggen.