Internetconsultatie wijziging Besluit Bro

Gepubliceerd 27 maart 2020

Op dit moment kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties via een internetconsultatie kennisnemen van de wijziging van het Besluit basisregistratie ondergrond. Dit besluit treedt naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. Deze wijziging is nodig vanwege de uitbreiding van de BRO met een derde tranche . Ook zijn de bijbehorende brondocumenten beschreven. De internetconsultatie is bedoeld om reacties en commentaar te verzamelen op het voorstel. De consultatie loopt tot en met 22 april 2020.

De eerste twee tranches zijn in 2018 en 2020 ingevoerd. De derde tranche zal naar verwachting op 1 januari 2021 in werking treden.  Daarbij gaat het om de volgende zes nieuwe registratieobjecten:

  • Booronderzoek – bodemkundige boormonsteranalyse
  • Booronderzoek – geologische boormonsterbeschrijving
  • Wandonderzoek – bodemkundige wandmonsteranalyse
  • Grondwatermonitoringnet
  • Grondwatersamenstellingsonderzoek
  • Grondwaterstandsonderzoek

Deelnemen aan de internetconsultatie

U kunt deelnemen aan deze consultatie via Internetconsultatie. Bezoekers die hun reactie hebben gegeven, worden geïnformeerd over het verdere verloop van de procedure. Tijdens of vlak na sluiting van de reactietermijn worden de reacties op de website geplaatst. Na afloop wordt een verslag op de website geplaatst, waarin op hoofdlijnen wordt uitgelegd wat er met de reacties is gedaan.

De ingediende zienswijzen zullen worden verwerkt in het definitieve voorstel dat aan de Ministerraad en de Staten-Generaal wordt aangeboden.