Coronavirus: Hoe blijven we samen werken aan de BRO?

Gepubliceerd 20 maart 2020

De coronamaatregelen raken ons allemaal. Hoe gaan we bij het Programma Basisregistratie Ondergrond (BRO) om met deze situatie?

De programmateamleden bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, TNO, Geonovum, ICTU, Wageningen Environmental Research (WEnR) en andere partners werken uiteraard en volgens richtlijnen zoveel mogelijk door vanuit huis. We zijn flexibel en gewend om binnen dit programma digitaal samen te werken. Ook in deze tijden weten we elkaar als team goed te vinden en gaan we door om zoveel mogelijk samen met u de BRO verder te ontwikkelen. Immers: samen maken we de BRO!

Voortgang van de BRO

De BRO maakt onderdeel uit van de vitale infrastructuur, zeker met Tranche 3 waarin we samen grondwatergegevens digitaal gaan ontsluiten. Daarom ligt voor ons nu, gegeven de huidige omstandigheden, de focus op het succesvol en binnen de bestaande planning implementeren van de registratieobjecten in Tranche 3. Zo zullen onze ontwikkelteams de sessies met experts rondom standaardisatie, maar ook sprintreviews en ketentests virtueel organiseren.

Natuurlijk zorgen we er ook voor dat u registratieobjecten uit Tranche 1 en 2 kunt blijven aanleveren en gebruiken. Alle digitale loketten, zoals het Bronhouderportaal, het BROloket, de Landelijke Voorziening en PDOK zijn goed geborgd volgens de hoogste eisen die u van het stelsel van basisregistraties mag verwachten. Dit zorgt ervoor dat u kunt blijven aanleveren en raadplegen. Ook de BRO Servicedesk staat zoals gebruikelijk voor u klaar. Hier kunt u terecht met al uw vragen.

Virtuele BRO-bijeenkomsten

De maatregelen om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten hebben impact op onze bijeenkomsten. Zo is het Praktijkfestival Ondergrond van 17 maart verplaatst naar 27 oktober 2020. We hopen dat het virus dan onder controle is. De eerstvolgende Ketendag op 9 april zal wel doorgaan en wordt dan virtueel georganiseerd. Afhankelijk van de actuele ontwikkelingen blijven we dat de komende periode zo doen.


Bericht van het BROmanagement

Lees ook het bericht dat is uitgegaan naar iedereen in het BRO-netwerk.