Pak thuis uw puttenadministratie op met BROLab

Gepubliceerd 27 maart 2020

Al meer dan 50% van de bronhouders hebben grondwatermonitoringputten in de BRO opgenomen. Misschien heeft u nu wat ruimte om dit ook op te pakken. Dat kan vanuit huis, via het hulpmiddel BROLab. Dit wordt nog tot 1 juli 2020 gratis beschikbaar gesteld aan bronhouders door het BRO Implementatieteam. Ervaring van andere BRO’ers laat zien dat er snel resultaat geboekt kan worden.

Tijdens de implementatie en de nazorg van de BRO bleek behoefte te zijn aan hulp bij het omzetten van de putadministratie. Zo ontstond het hulpmiddel BROLab voor bronhouders, waar veel gebruik van wordt gemaakt. Zeker 63 bronhouders hebben met behulp van BROlab de administratie van de eigen grondwatermonitoringsputten op orde gebracht én de registratie in de BRO gerealiseerd. Een derde van alle putten die nu in de landelijke voorziening BRO staan, zijn via deze weg aangeleverd. Het gaat om de registratie van 6.321 putten, met bijbehorende wijzigingen in de tijd.

Waarom zou u het doen?

Als bronhouder moet u vanaf 1 januari 2018 putgegevens aan de BRO leveren en bent u ook verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van die gegevens. Mocht dat nog niet gelukt zijn, dan kunt u met behulp van BROLab de gegevens valideren volgens de IMBRO-standaarden en deze direct aanleveren aan de BRO. Ongeacht het dataopslagsysteem dat u gebruikt. BROLab kan gegevens uit meerdere systemen aan en is een mooi hulpmiddel om de putgegevens te actualiseren.

Iedereen kan makkelijk aan de slag: zowel kleine bronhouders die een paar putten handmatig willen invoeren en aanleveren vanuit een Excel-sheet of papieren archief, als grote bronhouders die honderden putten automatisch willen aanleveren vanuit één of meer systemen.

Inmiddels zijn 50 gemeenten (van groot tot klein), 8 waterschappen, 3 provincies en 2 waterleidingbedrijven u voorgegaan. En er worden al vervolgstappen gezet met meer bronhouders of potentiële bronhouders.

Ervaring Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden was juni 2019 helemaal klaar. Vincent van der Neut van gemeente Leeuwarden geeft aan:  “We dachten eerst: Hoe moeten we dat nu doen? Van tevoren weet je niet hoeveel werk het is. Door de stappen uit de handleiding van BROLab te volgen en één keer hulp te vragen, was het rond. Het bleek best makkelijk om de gegevens te verwerken en het is een mooi begin om straks ook de waterstanden in de BRO op te kunnen nemen.”

Waar ligt de uitdaging?

Als bronhouders aan de slag gaan om de putadministratie op orde te krijgen, lopen zij soms tegen verrassingen aan. Vaak omdat gegevens op verschillende plekken binnen de organisatie bekend zijn: bij de afdelingen die zich met bodem- en geo-informatie bezighouden en bij de afdelingen voor bouw- en infraprojecten. Een complete administratie blijkt vaak een zoektocht te zijn en ook niet altijd meer actueel. Dan vergt het wat meer inspanning om de administratie op orde te krijgen.

Met BROLab kunnen putten en filters visueel worden weergegeven. Dit maakt het mogelijk om te zien waar onvolkomenheden zitten en zo kunt u de gegevens vóór ze naar de BRO gaan al actualiseren. Ook kunt u zo gemakkelijk fouten opsporen die ooit in de geschiedenis gemaakt zijn in de database. Daarnaast zit er een optie in BROLab om de gegevens te valideren, hierbij worden de gegevens automatisch getoetst aan de BRO, zodat het ook zeker is dat ze aangeleverd kunnen worden of wat de reden is als dat niet het geval is.

Ervaring drinkwaterbedrijf Brabant Water

Ben van Heumen van Brabant Water licht toe: "BROLab heeft er simpelweg voor gezorgd dat wij konden aanleveren aan de BRO. Begin 2019 hadden wij bij Brabant Water onze gegevens klaar staan in een database maar waren wij niet in staat om zelfstandig de XML bestanden aan te leveren aan de BRO. Als meetnetbeheerder hebben wij niet de ICT kennis die nodig is om onze gegevens naar de BRO te krijgen. Igor Mendizabal had deze kennis wél en gebruikte die om BROLab te ontwikkelen. BROLab was aanvankelijk niet volledig geschikt voor ons omdat wij onze putgegevens automatisch en in bulk wilden aanleveren. De putgegevens stonden bij ons al in een database (Dawaco). In BROLab is vervolgens een koppeling ontwikkeld en zo ontstond de mogelijkheid om de gegevens uit onze database te ophalen, converteren naar een BRO bestand en deze vervolgens in bulk te verwerken. Zo kunnen wij honderden filters met één druk op de knop in één keer naar het Bronhouderportaal sturen. “

Alle registraties, wijzigingen en correcties kunnen verwerkt worden

Als bronhouder wil je graag je puttenadministratie op orde brengen en houden. Dat kan ook met de hulpmiddelen die er zijn. Want alles kan verwerkt worden:

  • Registratie van nieuwe putten dit zijn geplaatst na 1 januari 2018.
  • Registratie van putten die al voor 1 januari 2018 zijn gezet en onveranderd zijn gebleven.
  • Registratie van putten die ooit zijn geplaatst met daarbij alle veranderde gegevens in de tijd zoals verzakking van de put, oplenging van peilbuizen.
  • Registratie van veranderingen in de tijd als put al in de BRO aanwezig is.
  • Correctie van gegevens als er iets per abuis niet goed is gegaan, bijvoorbeeld een verkeerde maaiveldhoogte is opgegeven. Dan kun je die corrigeren.

Maak gebruik van de mogelijkheden

De ondersteuning op deze wijze kan u helpen, dus maak er gerust gebruik van. Tot 1 juli 2020 is dat voor bronhouders gratis. Neem contact op met de Servicedesk of met het BRO Implementatieteam.