Grondwater

Grondwater is belangrijk voor al het leven op aarde. Daarom moeten we de kwaliteit en kwantiteit goed in de gaten houden. De Basisregistratie Ondergrond is daarom begonnen met de registratie van putten voor grondwatermonitoring. En vanaf 2021 kunnen grondwaterstanden en de grondwatersamenstelling geregistreerd worden. Op deze thema-pagina hebben we alles wat je over grondwater moet weten, bij elkaar gezet.