Afnemer

Bronhouders zijn wettelijk verplicht om de BRO te gebruiken. Deze VKA Procesanalyse (pdf, 1.8 MB) geeft een beeld van de toepassingen. Daarnaast kan ook iedereen die geïnteresseerd is gegevens of modellen uit de Basisregistratie Ondergrond opvragen.

Welke gegevens en modellen

De BRO bevat een schat aan data. Wilt u weten wat in de BRO zit of wat binnenkort beschikbaar komt? Lees meer bij gegevens (ook wel registratieobjecten), modellen en planning.

Waar gegevens en modellen ophalen

Er zijn verschillende mogelijkheden: BROloket, PDOK en de uitgiftewebservices (SOAP webservice en REST services). BROloket is handig voor regionale vraagstukken. U kunt u de gegevens en modellen direct op de kaart bekijken en daarna downloaden. Bij PDOK kunt u datasets downloaden voor landelijke analyses. Geautomatiseerd gegevens ophalen kan via de SOAP webservices van de BRO of de REST services. Of zet een digitale dataroom (pdf, 783 kB) op.

Constateert u een mogelijke fout?

Twijfelt u aan de juistheid van bepaalde gegevens in de BRO? Of twijfelt u over een bepaald aspect van een model? Laat het ons weten met een BRO terugmelding.

Samen maken we de BRO

Of u nu gegevens uit de Basisregistratie Ondergrond opvraagt of aanlevert, we vinden het belangrijk om uw wensen en ervaringen met de BRO te horen. Dankzij uw feedback komen we verder en kunnen we de BRO verbeteren. U bent als gebruiker van BRO-gegevens van harte welkom op de BRO-bijeenkomsten.

Maak kennis met de BRO

Beginnen met de BRO

Wilt u meer weten over de Basisregistratie Ondergrond? Bekijk de BRO in vogelvlucht als korte introductie van de BRO.

Tips en tools

Aanleveren en opnemen tegel

Aan de slag? Maak gebruik van de praktische tips voor het opvragen van gegevens en het gebruik van de modellen.

Inspiratie

Wat kunt u allemaal met BRO-gegevens? De toepassingen van gegevens van de ondergrond zijn uiteenlopend.