Onderzoek

Het programma Basisregistratie Ondergrond laat onderzoek uitvoeren naar stand van zaken en behoefte bij bronhouders en bijvoorbeeld het lastenonderzoek onder bedrijven . Ook anderen, zoals VNG, doen onderzoek. Hier verzamelen we voor u de resultaten van deze onderzoeken.

Onderzoek programma BRO

Onderzoek stand van zaken BRO

Het programma BRO doet onderzoek naar de stand van zaken van de implementatie van de BRO onder bronhouders. Ook willen we weten wat wensen en behoeften in het land zijn.

Procesanalyses

Procesanalyses maken het voor overheden inzichtelijk waar de BRO de uitvoering van hun wettelijke taken raakt.

Lastendrukonderzoek

Op 1 januari 2020 treedt tranche 2 van de BRO in werking. Onderzoeksbureau Ecorys heeft in opdracht van het programma BRO een onderzoek uitgevoerd, waarin de lasten voor het bedrijfsleven in kaart zijn gebracht.

Onderzoek door anderen

BIT-onderzoek

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) toetst grotere ICT-projecten van de Rijksoverheid. Het bureau heeft het programma Basisregistratie Ondergrond onderzocht en komt met aanbevelingen.

VNG Impactanalyses

De VNG heeft twee impactanalyses laten uitvoeren: voor de implementatie van de BRO en voor het  bodemenergiesystemen en PFAS in de BRO.