Bodemkaart (SGM)

De Bodemkaart is een digitale vectorkaart en beschrijft de bodem van Nederland tot een diepte van 1,20 meter op een schaal van 1:50.000. In dit model wordt informatie gegeven over de ruimtelijke verbreiding van bodemtypen en belangrijke kenmerken van het bodemprofiel.

De Bodemkaart bevat gegevens over de aard en samenstelling van de bovengrond (tot 0,4 meter onder maaiveld) en de ondergrond (0,4 tot 1,2 meter onder maaiveld) met een verdere onderverdeling naar bodemvorming, veensoort, afwijkende lagen in het profiel en aanwezigheid van kalk.

Voor welk gebruik geschikt?

De Bodemkaart is geschikt voor vraagstukken op het gebied van bodemgeschiktheid, bodem-kwetsbaarheid, natuurontwikkeling, landschapsplanning en ruimtelijke planvorming.

Het model is landsdekkend, maar in stedelijke gebieden is weinig tot geen informatie te geven. Onder de bebouwing is (nog) niet gebiedsdekkend gekarteerd. De ondergrond van het Nederlandse deel van het Continentaal Plat is niet in de Bodemkaart meegenomen.

De gebruiksschaal voor de Bodemkaart varieert van landelijk tot gemeentelijk. De Bodemkaart is zonder aanvullende gegevens niet geschikt voor lokale toepassingen, bijvoorbeeld op straat- of gebouwniveau. Ook is het advies om een expert te raadplegen bij het interpreteren van de kaart.

Preview en download

Wilt u een preview van de Bodemkaart bekijken? Op BROloket kunt u de Bodemkaart en alle andere BRO-modellen bekijken.

Verder kunt u op BROloket of via PDOK het model als een zip-file downloaden. Bij de download ontvangt u naast het model zelf ook een totstandkomingsrapport, een kwaliteitstoetsingsrapport en een beschrijving van de data en bestandsformaten die in de zip-file zitten.

Twee delen

Het registratieobject valt onder Tranche 2, maar in Tranche 4 staat een uitbreiding van dit registratieobject gepland. De Bodemkaart wordt dan uitgebreid met standaard bodemprofielen als basis voor de bodemvlakken. Daarom kent dit object in het planningsschema de toevoegingen 1 en 2.

Grondwatertrappenkaart

De Grondwatertrappenkaart was voorheen een aparte laag in de Bodemkaart van Wageningen Environmental Research. In de BRO zijn deze kaarten opgenomen als twee aparte registratieobjecten bij de Modellen. De nieuwste versie van de Grondwatertrappenkaart komt in tranche 4 (1 januari 2022) als onderdeel van het model Grondwaterspiegeldiepte in de BRO beschikbaar.


Help de modellen te verbeteren

Doe een terugmelding als u twijfelt over een bepaald aspect van een model.

Documenten

Alle belangrijke documenten over dit registratieobject staan op de BRO Productomgeving. U vindt hier onder meer:

  • Catalogus
  • Berichtenschema's

Planning

Dit registratieobject valt onder Tranche 2, inwerkingtreding 1-1-2020. In Tranche 4 is een uitbreiding van de kaart voorzien, inwerkingtreding 1-2-2022

Bodemkaart in de praktijk

Aanleverplicht geldt voor

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is bronhouder van de Bodemkaart. Wageningen Environmental Research is de leverancier.