Model Grondwaterspiegeldiepte (WDM)

Het model Grondwaterspiegeldiepte is een tweedimensionaal ruimtelijk model dat de diepte tot de grondwaterspiegel weergeeft met een resolutie van 50 bij 50 meter. Het model geeft aan tussen welke gemiddelde dieptes, in centimeters beneden maaiveld, de grondwaterspiegel jaarlijks varieert.

Model Grondwaterspiegeldiepte

Dit model geeft voorspellingen en geen gemeten waarden van de grondwaterspiegeldiepte van een locatie. Deze gegevens zijn wel gebaseerd op metingen en daarmee samenhangende informatie, zoals statistische seizoensfluctuaties van de grondwaterspiegeldiepte in Nederland. Het model beschrijft dus niet de fysische processen.

De belangrijkste informatie in het model zijn de gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste grondwaterspiegeldiepte (GHG en GLG). De gemiddeld hoogste grondwaterspiegeldiepte geeft een indicatie van de grondwaterspiegeldiepte in de winter. De gemiddeld laatste grondwaterspiegeldiepte geeft een indicatie van de grondwaterspiegeldiepte in de zomer. Deze informatie is vervolgens gebruikt voor een classificatie in Grondwatertrappen (Gt’s).

Verder geeft het model met een groot aantal realisaties (vanuit de statistiek zijn dat de trekkingen uit de kansverdelingen) aan wat de nauwkeurigheid is van de grondwaterspiegeldieptekarakteristieken.

Voor welk gebruik geschikt?

Het model Grondwaterspiegeldiepte is geschikt voor vraagstukken over de conditie van de natuur op een bepaalde plek, berekeningen van gewasopbrengsten, uitspoeling van nutriënten en bestrijdingsmiddelen en ruimtelijke planvorming.

Het model is landsdekkend en richt zich primair op het niet-verharde, niet-bebouwde deel van Nederland.

De gebruiksschaal varieert van lokaal tot nationaal niveau. Vaak zal het model Grondwaterspiegeldiepte worden gebruikt in combinatie met de Bodemkaart, bijvoorbeeld omdat de vochtleverantie aan vegetaties en gewassen van zowel grondwaterspiegeldiepte als bodemopbouw afhankelijk is. Voor het gebruik is het raadzaam een grondwater-expert te raadplegen bij het interpreteren van het model.

View en download

Op BROloket kunt u het model Grondwaterspiegeldiepte bekijken. Verder kunt u op BROloket of via PDOK het model downloaden. Bij de download ontvangt u naast het model zelf ook een totstandkomingsrapport, een kwaliteitstoetsingsrapport en een beschrijving van de data en bestandsformaten die in de download zitten. Meer weten over dit model? Bekijk de Storymap Modellen.


Icoon_Grondwaterdynamiek_jpg

Planning

Dit registratieobject valt onder Tranche 4, inwerkingtreding 1-1-2022.

Aanleverplicht geldt voor:

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is bronhouder van het model Grondwaterspiegeldiepte. Wageningen Environmental Research is de leverancier.

Documenten

Alle belangrijke documenten over dit registratieobject staan op de BRO Productomgeving. U vindt hier onder meer:

  • Scopedocument
  • Catalogus
  • Berichtenschema's