Digitaal Geologisch Model (DGM)

DGM is een 3D-lagenmodel dat de ondergrond van Nederland tot ongeveer 500 meter onder NAP in blokken van 100 x 100 meter weergeeft. Er zijn ook uitschieters in DGM tot circa 1.200 meter. Het model geeft aan uit welke lithostratigrafische lagen de ondergrond bestaat. Er wordt aangegeven tot welke formatie de laag behoort.

In DGM worden de lagen op basis van verschillen in lithologie en andere eigenschappen ingedeeld in lithostratigrafische eenheden. Het model maakt de opbouw en samenhang van die lithostratigrafische eenheden inzichtelijk. Deze eenheden verwijzen naar de Nomenclator. In de Nomenclator staat aanvullende informatie en eigenschappen van de verschillende lithostratigrafische eenheden. Met onzekerheidskaarten wordt inzicht gegeven in de gemodelleerde lagen. Ook bevat DGM de geïnterpreteerde boorbeschrijvingen die bij het maken van het model zijn gebruikt.

Voor welk gebruik geschikt?

Het DGM-model is geschikt voor geologische en geologisch gerelateerde vraagstukken.

Het model is landsdekkend. Ook het IJsselmeer, de Waddenzee en andere binnenwateren zijn meegenomen in het model. De ondergrond van het Nederlandse deel van het Continentaal Plat is niet in DGM opgenomen.

De gebruiksschaal voor DGM varieert van landelijk tot gemeentelijk. DGM is zonder aanvullende gegevens niet geschikt voor lokale toepassingen, bijvoorbeeld op straat- of gebouwniveau. Voor het gebruik is het raadzaam een expert te raadplegen bij het interpreteren van het model, zoals een geoloog en/of (geo)hydroloog.

Preview en download

Wil je een preview van DGM bekijken? Op BROloket kun je DGM en de andere  BRO-modellen bekijken. BROloket biedt bovendien online visualisatiemogelijkheden, zoals een verticale dwarsdoorsnede, appelboor en kaartbeelden. Behalve informatie over de laagopbouw van de ondergrond kun je bij dit model ook de geïnterpreteerde boorbeschrijvingen  bekijken, die bij het maken van het model zijn gebruikt. Ook is er een directe link vanuit het model naar de Nomenclator met aanvullende informatie over de geologische eenheid en bijhorende eigenschappen.

Verder kun je op BROloket of via PDOK het model als een zip-file downloaden. Bij de download ontvang je naast het model zelf ook een totstandkomingsrapport, een kwaliteitstoetsingsrapport en een beschrijving van de data en bestandsformaten.

Bij het downloaden van DGM op BROloket kun je ook de gratis professionele software, de SubsurfaceViewer, downloaden om de modellen op je eigen computer te kunnen bekijken en gebruiken. Dit biedt extra mogelijkheden.


Wettelijke plicht per 1-1-2020

Model aanleveren en gebruiken bij de uitvoering van publieke taken van of in opdracht van bestuursorganen

Help de modellen te verbeteren

Doe een terugmelding als je twijfelt over een bepaald aspect van een model.

Documenten

De catalogus staat  in de BRO Productomgeving.

Aanleveren verplicht voor:

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is bronhouder van het DGM-model. Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, is de leverancier.