Bodemkaart van Nederland (SGM)

De Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50.000, geeft informatie over de ruimtelijke verbreiding van bodemtypen en belangrijke kenmerken van het bodemprofiel tot een diepte van 1,20 meter. Met grondwatertrappen wordt informatie gegeven over de fluctuatie van het grondwater.

De Bodemkaart van Nederland is gebaseerd op boorprofielen van bodemmonsters tot een diepte van ongeveer 1.50 m. Een boorprofiel bevat kenmerken over de opbouw en samenstelling van de bodem. Er zijn inmiddels zo’n 340.000 boorprofielen gemaakt. De Bodemkaart van Nederland is een landsdekkende kaart en bevat meer dan 300 bodemeenheden. De kaart wordt van een steeds betere kwaliteit door gebruik van nieuwe bemonsteringen in het veld en inzet van extra gegevens uit satellietwaarnemingen en het Actueel Hoogtebestand Nederland.

Bekijk de Bodemkaart in de PDOK Viewer. In de viewer klikt u op de dataset BRO - Bodemkaart 1:50.000 en vinkt u de laagnaam Bodemkaart 1:50.000 aan.

Bronhouder van de Bodemkaart is het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Twee delen

Het registratieobject valt onder Tranche 2, maar in Tranche 4 staat een uitbreiding van dit registratieobject gepland. Daarom kent dit object de toevoegingen 1 en 2.


Planning

Dit registratieobject valt onder Tranche 2, inwerkingtreding 1-1-2020. In Tranche 4 is een uitbreiding van de kaart voorzien, inwerkingtreding 1-2-2022

Aanleverplicht geldt voor:

Ministerie van  LNV.