Instructie aanleveren (BHR-GT BMB en BHR-GT BMA)

Onderstaande instructie met documentatie is alvast beschikbaar gesteld voor deelnemers van de ketentest geotechnische boormonsteranalyse en geotechnische boormonsteranalyse. Deze instructie is in ontwikkeling en wordt tussentijds aangepast.

Gegevens voor de BRO kunt u als brondocument aanleveren via het Bronhouderportaal. U moet de gegevens dan aanbieden als ‘BRO-verzoek’. In onderstaande instructie beschrijven we hoe u zo’n BRO-verzoek maakt voor geotechnische boormonsterbeschrijving (BHR-GT BMB) en geotechnische boormonsteranalyse (BHR-GT BMA) en/of hoe u uw software kunt aanpassen.

Wat is een BRO-verzoek?

Een 'BRO-verzoek' bestaat uit het brondocument met een 'request'. Het brondocument is het document met de authentieke gegevens. Voor elk registratieobject staat in de bijbehorende catalogus waar die Schematische afbeelding van wat een BRO-verzoek isgegevens aan moeten voldoen. Vervolgens is het BRO-verzoek het bestand in IMBRO/XML-formaat dat het BRO-brondocument bevat en dat in theorie aangeboden kan worden aan het Bronhouderportaal. Dit is ook wel de 'request'. NB Omdat het hier gaat om een ketentest is het aanbieden van het BRO-verzoek in het Bronhouderportaal nog niet mogelijk.

Stapsgewijs een BRO-verzoek maken

Bekijk allereerst het voorbeeldverzoek (zip, 14 kB). Dit voorbeeld geeft een beeld van wat gemaakt moet worden.

Het is ook mogelijk om dit te bereiken op basis van de beschikbare WSDL (zip, 83 kB).

De inhoud: het brondocument

Onderzoeksgegevens moeten omgezet worden naar een brondocument dat voldoet aan de kwaliteitseisen van de BRO. Mogelijk moeten de onderzoeksgegevens nog aangevuld worden met (meta)gegevens om tot het vereiste kwaliteitsniveau te komen. Om dit te bereiken kunt u gebruikmaken van deze documenten.

  1. Catalogus Booronderzoek – Geotechnische boormonsteranalyse en Geotechnische boormonsterbeschrijving (versie 0.99)
  2. Berichtencatalogus

Het resultaat is een BRO-verzoek (inclusief brondocument) dat in theorie aangeboden kan worden aan het Bronhouderportaal. NB Omdat het hier gaat om een ketentest is het aanbieden van het BRO-verzoek in het Bronhouderportaal nog niet mogelijk.

Wilt u weten of het XML-formaat werkt? Het is nog niet mogelijk om het XML-formaat van het BRO-verzoek te testen met de validatieservice. De validatieservice is nog niet geschikt voor geotechnische boormonsteranalyses en geotechnische boormonsterbeschrijvingen.